Open introductie 21-3-2013

VELSEN-ZUID. Van 18 tot 23 maart 2013 openen alle Odd Fellowloges in Nederland hun deuren voor belangstellenden. Zie hiervoor ook het speciale pers-bericht van onze landelijke organisatie op deze webpagina:‘Bijlage introductie-avond 21 maart’

Voor degenen die altijd al hebben willen weten wat de Odd Fellows zoal doen op een loge-avond in hun gebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-zuid, is er nu de mogelijkheid om dit zelf mee te maken.

Misschien ook dat u zich, rijdende over de Stationsweg, wel eens heeft afgevraagd, wat zich toch afspeelt achter die gevel met wereldbol en de letters Odd Fellows.  Indien u nieuwsgierig bent geworden hiernaar en belangstelling heeft om eens een dergelijke avond bij te wonen, bent u van harte welkom op donderdag 21 maart a.s. Ook uw partner is uiteraard van harte welkom. De ontvangst is die avond vanaf 19.30 uur.

U wordt ontvangen door leden van de IJmondloge (mannen). De eerste kennismaking zal onder het genot van een kop koffie of thee best lukken. Daarna zullen wij ons nader aan u voorstellen o.a. met een stukje geschiedenis over onze organisatie.

Zoals ook tijdens een logeavond voor leden gebruikelijk is, gaan wij na de koffie naar boven, naar de ontmoetingsruimte, waar we in alle rust naar wat muziek,  tekst en uitleg zullen luisteren. Na afloop van deze bijeenkomst, die wij zitting noemen, gaan we weer naar beneden, naar de recreatieruimte. Daar kunnen we dan van een drankje genieten en zal er alle gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Met deze introductieavonden willen Odd Fellows mensen bereiken, waarvan zij menen dat die de extra factor bezitten, die hen tot een geschikt Odd Fellow zou kunnen maken, zoals levenservaring, leergierigheid, inhoud en persoonlijkheid. Mensen dus, die hun nieuws- en leergierigheid willen bevredigen, zich persoonlijk willen ontplooien en willen deelnemen aan gezelligheid in een vriendenclub. Zij willen hun vereniging laten groeien door verjonging en vernieuwing, met mensen die een nieuwe uitdaging niet uit de weg gaan. Zo hopen Odd Fellows mee te werken aan een betere samenleving.

Alle belangstellende inwoners van Kennemerland-zuid (Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort, Bloemendaal enz.) zijn van harte welkom. U kunt parkeren op de hoek Stationsweg-Minister van Houtenlaan.

Laat ons s.v.p. even weten of u alleen of met uw partner deze avond wil bijwonen.

Hebt u wel belangstelling, maar kunt u onze introductieavond niet bijwonen, meld u zich dan toch aan, zodat we met u een afzonderlijke afspraak kunnen maken. U kunt zich opgeven bij de volgende personen.

De heer H. Bouma, tel. 023-5271833, email: info@ind-part.com;

De heer G. Stet, tel. 06-5337.8768, email: ton@haasnootschilders.nl

Ons postadres is: Stationsweg 95, 1981 BB Velsen-zuid.

Voor meer informatie zie deze website,