Duinroosloge

In- en exterieur van Odd Fellows VelsernOntstaan

De damesclub van de IJmondloge is in de jaren dertig van de vorige eeuw, ontstaan. De dames, toen meestal vrouwen en dochters van IJmondloge-leden, hielpen in die moeilijke crisisjaren bij het rondbrengen van voedselpakketten en maakten kleding voor minderbedeelden. De Duinroosloge nr. 29 kwam voort uit de Mozaïekloge in Beverwijk en werd als vereniging opgericht op 9 september 1969.  Sinds haar oprichting houden de leden van deze loge hun bijeenkomsten in het logegebouw van de IJmondloge aan de Stationsweg 95 in Velsen-zuid. In 2009 vierde de loge 40-jarig bestaansjubileum.

Het lidmaatschap

De leden van de Duinroosloge verschillen onderling van elkaar, door cultuur, achtergrond en instelling.Desondanks werken zij gezamenlijk aan de vorming van hun geestelijke groei. Dit door open te staan voor elkaar, naar elkaar te luisteren en door met elkaar maatschappelijke en ethische problemen te bespreken. Zij hebben zorg voor elkaar binnen Orde-verband, maar zeker ook naar de mensen in de maatschappij buiten de Orde. Het zijn vrouwen, die midden in het leven staan en daardoor een open oog hebben voor anderen.De loge is toegankelijk voor iedere vrouw, die iets meer in haar leven verlangt dan het recht van het aanrecht, die zich open wil stellen voor anderen en mee wil helpen de wereld om haar heen iets te verbeteren.

Samenwerking

Hoewel mannen en vrouwen van beide loges het lidmaatschap op hun eigen wijze beleven, streven zij wel dezelfde idealen na. Hierdoor is hun samenwerking op velerlei gebied nog steeds groeiende. Deze gezamenlijke website wil daar een voorbeeld van zijn.

Openingstijden

De Duinroosloge houdt haar logeavond op elke dinsdag in de oneven week, tenzij anders aangegeven. Het logegebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-zuid, is open vanaf 19.15 uur. De zitting (voor leden) begint om 20.00 uur.

Belangstelling?

Indien u meer wilt weten over of contact wil met de Duinroosloge, ga dan naar de contact-pagina van deze website.