Bijlage introductie 21 maart

OF

PERSBERICHT

ODD FELLOWS OPENEN HUN DEUREN

en nodigen u uit van 18 tot 23 maart in één van de plaatselijke loges

Onze Orde van Odd Fellows maakt deel uit van een wereldwijde en levensbeschouwelijke organisatie die in Nederland en België ruim 3500 leden telt. Zij stelt zich ten doel mensen, ongeacht hun geloof, cultuur of afkomst te verbinden.

Wij zijn een vereniging van mannen en vrouwen die willen werken aan het welzijn van de mens. Daar waar nodig is willen wij dienstbaar zijn aan anderen.

Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor onze samenleving.

Onze Orde streeft naar ruimere bekendheid en nodigt daarom geïnteresseerden uit om kennis te nemen van wat Odd Fellows beweegt en wat zij doen.

In het algemeen wil de Orde, die al 200 jaar bestaat, haar naamsbekendheid vergroten.

Odd Fellows zijn momenteel georganiseerd in negentig plaatselijke verenigingen die wij loges noemen. Zij komen regelmatig bij elkaar in bijeenkomsten. Over de aard van die bijeenkomsten willen we meer openheid geven.

Onze leden komen vooral bijeen om met elkaar aandacht te besteden aan ethische en morele waarden met het doel om meer houvast te vinden voor het dagelijkse leven.

Een belangrijk uitgangspunt is het hebben van vertrouwen en respect voor elkaars standpunten. Belangrijk is bij ons niet wàt je bent, maar hoe je bent.

Om geïnteresseerden in staat te stellen met de Orde van Odd Fellows kennis te maken, zetten onze negentig plaatselijke loges van 18 tot 23 maart 2013 hun deuren open.

Wij hopen dat vele belangstellenden ingaan op onze uitnodiging om kennis te komen maken met onze leden, om te luisteren naar een interessante spreker, of deel te nemen aan en andere activiteit.

Meer informatie over de Odd Fellows en de Odd Fellowweek is te vinden op onze website www.oddfellows.nl .