De Velsense Odd Fellows doen nog steeds mee !

Het is al weer 11 jaar geleden, namelijk 2013, dat onze jaarslogan ”Meedoen” was.  Nou, ik kan u vertellen dat de leden van de IJmondloge en de Duinroosloge uit Velsen-Zuid nog steeds meedoen. Niet alleen binnen onze Orde, maar ook in de eigen lokale en regionale gemeenschap binnen de IJmond en Kennemerland Zuid.

Ook In dit nieuwe jaar (2024) timmeren beide loges aan de weg om naamsbekendheid te verkrijgen en te behouden, door o.a. via persberichten en interviews belangstelling te wekken voor onze mooie organisatie. Vooral ook door ons nog meer open te stellen voor potentiële leden door regelmatig open werkzittingen te houden. Het ruimhartig naar buiten treden en de voordeur, ook letterlijk, wijd open zetten, blijven belangrijke zaken.

De alom ‘gepredikte’ betrokkenheid bij de samenleving kan elke keer weer in praktijk worden gebracht door ons daadwerkelijk in te zetten middels immateriële en materiële steun. Niet alleen als loge via bepaalde commissies, maar ook als individuele leden door bijv. eens een bezoekje te brengen aan mogelijk eenzame of alleenwonende personen.

Menige loge zal bij ledenwerving hebben ervaren dat belangstellenden zich vaak bezwaard voelen, omdat verwacht wordt dat ze bijna elke week de loge moeten bezoeken, terwijl hun vrije tijd al vaak is ingevuld en men soms stuit op huiselijke bezwaren. Mensen die achter onze doelstellingen staan, moeten we proberen op een of andere manier aan ons te binden. Het is goed dat we hiermee iets ruimhartiger omgaan en zodoende mensen over de streep kunnen trekken. Achteraf blijkt vaak, bij positieve ervaring, dat de frequentie van het logebezoek toeneemt.

Tot slot: op zaterdag 25 mei j. l. kende Velsen weer de zoveelste Vissenloop. Ruim 1500 wandelaars uit Velsen en omgeving hadden zich ingeschreven. Het inschrijfgeld was bestemd voor het KWF. Ook de ‘Velsense Odd Fellows’ hadden zich ingeschreven en vielen blijkbaar op doordat het groepje de 5 of 10 km liep in een geel T-shirt met de blauwe tekst ‘Odd Fellows-Velsen’.

“Drie leden van de Duinroosloge maakten deel uit van het Odd Fellow-groepje dat meeliep.”

Na de loge-zomervakantie gaan beide loges weer door met hun acties en werving en staat er weer een en ander te gebeuren. Daarover later meer.

[B. W. Wellink, secretaris IJmondloge]