Feestvreugde in IJmondloge

De IJmondloge mag zich dit hele jaar (2013) verheugen in een aantal feestelijke gebeurtenissen.

Op 7 maart traden 3 nieuwe leden toe en na de introductieavond van 21 maart meldden zich opnieuw 2 nieuwe leden aan, waarvan de een (34 jaar) op 2 mei en de ander (55 jaar) in het najaar zal toetreden. De IJmondloge is door haar grote inzet op weg naar een groeiend ledenaantal, nu al bijna 40. De gemiddelde leeftijd wordt, dankzij ook jongere mensen, steeds lager. Het is voor alle leden een genot te kunnen vaststellen dat de melange van jong en oud de gezelligheid en vriendschap ten goede komt.

Bedoel feestvreugde bestaat echter ook uit 2 jubilea dit jaar. In dit voorjaar vindt de viering plaats van een 50-jarig jubileum en in komend najaar van een 40-jarig jubileum. Beide jubilarissen zijn de respectabele leeftijd van 90 al ruimschoots gepasseerd. De loge is er trots op zulke leden nog steeds in hun midden te mogen hebben.

Voor alle lezers wil dit artikel ook een aansporing zijn, om eens contact met ons op te nemen. Dat kan altijd, bijvoorbeeld ook tijdens de loge-vakantiemaanden juli en augustus. Dan zijn we elke donderdagavond vanaf  20.00 uur open voor alle belangstellenden. De koffie staat dan klaar en je kunt zo binnenlopen.