Berichten

De Velsense Odd Fellows doen nog steeds mee !

Het is al weer 11 jaar geleden, namelijk 2013, dat onze jaarslogan ”Meedoen” was.  Nou, ik kan u vertellen dat de leden van de IJmondloge en de Duinroosloge uit Velsen-Zuid nog steeds meedoen. Niet alleen binnen onze Orde, maar ook in de eigen lokale en regionale gemeenschap binnen de IJmond en Kennemerland Zuid.

Ook In dit nieuwe jaar (2024) timmeren beide loges aan de weg om naamsbekendheid te verkrijgen en te behouden, door o.a. via persberichten en interviews belangstelling te wekken voor onze mooie organisatie. Vooral ook door ons nog meer open te stellen voor potentiële leden door regelmatig open werkzittingen te houden. Het ruimhartig naar buiten treden en de voordeur, ook letterlijk, wijd open zetten, blijven belangrijke zaken.

De alom ‘gepredikte’ betrokkenheid bij de samenleving kan elke keer weer in praktijk worden gebracht door ons daadwerkelijk in te zetten middels immateriële en materiële steun. Niet alleen als loge via bepaalde commissies, maar ook als individuele leden door bijv. eens een bezoekje te brengen aan mogelijk eenzame of alleenwonende personen.

Menige loge zal bij ledenwerving hebben ervaren dat belangstellenden zich vaak bezwaard voelen, omdat verwacht wordt dat ze bijna elke week de loge moeten bezoeken, terwijl hun vrije tijd al vaak is ingevuld en men soms stuit op huiselijke bezwaren. Mensen die achter onze doelstellingen staan, moeten we proberen op een of andere manier aan ons te binden. Het is goed dat we hiermee iets ruimhartiger omgaan en zodoende mensen over de streep kunnen trekken. Achteraf blijkt vaak, bij positieve ervaring, dat de frequentie van het logebezoek toeneemt.

Tot slot: op zaterdag 25 mei j. l. kende Velsen weer de zoveelste Vissenloop. Ruim 1500 wandelaars uit Velsen en omgeving hadden zich ingeschreven. Het inschrijfgeld was bestemd voor het KWF. Ook de ‘Velsense Odd Fellows’ hadden zich ingeschreven en vielen blijkbaar op doordat het groepje de 5 of 10 km liep in een geel T-shirt met de blauwe tekst ‘Odd Fellows-Velsen’.

“Drie leden van de Duinroosloge maakten deel uit van het Odd Fellow-groepje dat meeliep.”

Na de loge-zomervakantie gaan beide loges weer door met hun acties en werving en staat er weer een en ander te gebeuren. Daarover later meer.

[B. W. Wellink, secretaris IJmondloge]

Odd Fellows doneren aan het Pieter Vermeulen Museum

Op zaterdag 6 januari j. l. werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Velsense Odd Fellows in hun gebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, een symbolische cheques uitgereikt door dhr. Marcel van den Berg van de commissie Maatschappelijk Activiteiten, aan het Pieter Vermeulen Museum, momenteel gehuisvest in Driehuis. De cheque van € 3000.= werd overhandigd aan dhr. Arjen Verkaik, directeur van voormeld museum, in het bijzijn van voorzitter dhr. Fred van Dam. Kort na deze uitreiking werd door een van de aanwezige Odd Fellows spontaan een gift van € 1000.= gedaan. De donatie werd dus verhoogd naar   € 4000.=

De heer Van den Berg legde uit dat het bedrag voor het museum het afgelopen jaar was ingezameld door de Odd Fellows van zowel de IJmondloge (voor mannen) als de Duinroosloge (voor vrouwen). Dit gebeurde door allerlei acties, waarvan de verkoop van kerststollen aan bedrijven en particulieren wel de meest bekende is. De Odd Fellows van Velsen houden zich elk jaar bezig met een gekozen sociaal of cultureel doel. Voor 2023 was dit dus het in Velsen overbekende Pieter Vermeulen Museum.

In zijn dankwoord legde de heer dhr. Verkaik het doel van het museum en de toekomstige verhuizing naar IJmuiden uit. Hij was zeer verguld  met de donatie van € 4000.= en beloofde dit bedrag te gebruiken ten behoeve van de inrichting van een nieuwe ruimte in de toekomstige huisvesting in IJmuiden.

Het Pieter Vermeulen Museum is het in Velsen en omgeving alom bekende educatieve en kindvriendelijke museum, waar  kinderen alles kunnen leren over natuur en milieu.

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een goed resultaat af door zich het afgelopen jaar samen in te zetten voor het  hierboven vermelde goede doel. De leden van beide loges kunnen met voldoening terugkijken op hun succesvolle acties. De geestdriftige commissie MA richt zich al weer op een nieuw goed doel voor het jaar 2024, waarvoor zij zich opnieuw ten volle zal inzetten.

Open avond bij de Odd Fellows 21 september

OPEN AVOND BIJ DE ODD FELLOWS

Velsen-zuid. De Odd Fellows van de IJmondloge houden op donderdag, 21 september a.s. weer een zogenoemde ‘open avond’. Alle belangstellende mannelijke inwoners uit Velsen en omgeving zijn deze avond van harte welkom aan de Stationsweg 95 te Velsen-Zuid, om vanaf 19.30 uur kennis te komen maken met deze ruim 100-jarige Velsense vereniging en hun leden.

Deze avond kunt u zelf ervaren hoe een wekelijkse bijeenkomst er bij de IJmondloge ongeveer uitziet, We ontvangen u natuurlijk met koffie of thee in onze recreatieruimte. Daarna gaan we samen naar onze sfeervolle bovenruimte, die op bijzondere wijze is ingericht. Vervolgens luisteren we samen naar enige zinvolle teksten en passende muziek. Dit zal ons de nodige rust geven na onze dagelijkse beslommeringen.

Na afloop van dit gedeelte gaan we naar terug naar de recreatiezaal. Onder het genot van een drankje en een hapje kunnen we nog enige tijd gezellig samenzijn en de zojuist opgedane ervaringen desgewenst nabespreken Onderling vertrouwen, sociaal contact en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel geschreven.

Odd Fellows kijken positief naar de toekomst en willen daar een steentje aan bijdragen. Ze willen werken aan zichzelf door zich met anderen te verdiepen in zaken die ons allemaal dagelijks bezig houden. Dat kunnen levensvragen zijn of maatschappelijke problemen. Van elkaar kunnen we leren om mogelijk andere inzichten te verkrijgen in een wereld vol van diversiteit. Daarom is goed en actief luisteren een levenskunst. Verder voelen wij ons actief betrokken bij wat zich in onze samenleving afspeelt, te beginnen dicht bij huis. Het is uit deze betrokkenheid dat wij al ruim 100 jaar lang jaarlijks donaties schenken aan Velsense en regionale verenigingen.

Onze organisatie c.q. vereniging is op filosofisch en humaan gedachtegoed gebaseerd.

Zie ook onze advertentie-oproep elders in dit blad.

Alle belangstellende inwoners van de IJmond en Zuid-Kennemerland (Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort, Bloemendaal enz.) zijn van harte welkom. U kunt parkeren op de hoek Stationsweg-Minister van Houtenlaan in Velsen-zuid.

Wilt u zich s.v.p. tijdig even aanmelden voor deze avond, bij de secretaris van de IJmondloge: 40ijmond@oddfellows.nl

Mocht u als belangstellende deze avond verhinderd zijn, meldt u zich dan toch even aan zodat we u voor u een andere afspraak kunnen maken..

Ons postadres is: Stationsweg 95, 1981 BB Velsen-zuid.

Vergeet niet een bezoekje te brengen aan onze website: www.oddfellows-velsen.nl