Berichten

Open avond bij de Odd Fellows 21 september

OPEN AVOND BIJ DE ODD FELLOWS

Velsen-zuid. De Odd Fellows van de IJmondloge houden op donderdag, 21 september a.s. weer een zogenoemde ‘open avond’. Alle belangstellende mannelijke inwoners uit Velsen en omgeving zijn deze avond van harte welkom aan de Stationsweg 95 te Velsen-Zuid, om vanaf 19.30 uur kennis te komen maken met deze ruim 100-jarige Velsense vereniging en hun leden.

Deze avond kunt u zelf ervaren hoe een wekelijkse bijeenkomst er bij de IJmondloge ongeveer uitziet, We ontvangen u natuurlijk met koffie of thee in onze recreatieruimte. Daarna gaan we samen naar onze sfeervolle bovenruimte, die op bijzondere wijze is ingericht. Vervolgens luisteren we samen naar enige zinvolle teksten en passende muziek. Dit zal ons de nodige rust geven na onze dagelijkse beslommeringen.

Na afloop van dit gedeelte gaan we naar terug naar de recreatiezaal. Onder het genot van een drankje en een hapje kunnen we nog enige tijd gezellig samenzijn en de zojuist opgedane ervaringen desgewenst nabespreken Onderling vertrouwen, sociaal contact en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel geschreven.

Odd Fellows kijken positief naar de toekomst en willen daar een steentje aan bijdragen. Ze willen werken aan zichzelf door zich met anderen te verdiepen in zaken die ons allemaal dagelijks bezig houden. Dat kunnen levensvragen zijn of maatschappelijke problemen. Van elkaar kunnen we leren om mogelijk andere inzichten te verkrijgen in een wereld vol van diversiteit. Daarom is goed en actief luisteren een levenskunst. Verder voelen wij ons actief betrokken bij wat zich in onze samenleving afspeelt, te beginnen dicht bij huis. Het is uit deze betrokkenheid dat wij al ruim 100 jaar lang jaarlijks donaties schenken aan Velsense en regionale verenigingen.

Onze organisatie c.q. vereniging is op filosofisch en humaan gedachtegoed gebaseerd.

Zie ook onze advertentie-oproep elders in dit blad.

Alle belangstellende inwoners van de IJmond en Zuid-Kennemerland (Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort, Bloemendaal enz.) zijn van harte welkom. U kunt parkeren op de hoek Stationsweg-Minister van Houtenlaan in Velsen-zuid.

Wilt u zich s.v.p. tijdig even aanmelden voor deze avond, bij de secretaris van de IJmondloge: 40ijmond@oddfellows.nl

Mocht u als belangstellende deze avond verhinderd zijn, meldt u zich dan toch even aan zodat we u voor u een andere afspraak kunnen maken..

Ons postadres is: Stationsweg 95, 1981 BB Velsen-zuid.

Vergeet niet een bezoekje te brengen aan onze website: www.oddfellows-velsen.nl

Interview lokale omroep van Velsen”Seaport”

Interview door John van Opijnen, medewerker lokale omroep van Velsen “Seaport” op zaterdag 29 juli 2023 tussen 11-12 uur.

Geïnterviewde: Ben Wellink, lid IJmondloge

Live Radioprogramma “Kijk in de Wijk” van 11.00 tot 12.00 uur

 [onderstaande tekst is geen letterlijke transcriptie van het interview,                                    maar een vrije ‘vertaling’ ervan]

John tijdens interview in de studio

VRAGEN:

Wat betekent “Odd Fellows” (volgens een woordenboek “vreemde kerels”)?

Beide woorden hebben meer betekenissen. In begin 18e eeuw bestond die benaming al en werden hiermee handwerkslieden bedoeld die niet waren aangesloten bij een gilde (nu zou je ‘vakbond’ zeggen), een soort vrije of losse vakman of handarbeider. Odd staat dan dus voor vrij/los/onafhankelijk en Fellow voor vakgenoot/vakbroeder (collega)

Loges van toen en ook nu nog dragen enige kenmerken van de vroegere gilden. Toen de gilden (groten) deels buitenspel kwamen te staan, bleven de leden zich toeleggen op onderling hulpbetoon. Nog weer later werden ook hulpbehoevenden in de samenleving geholpen. Odd Fellows hebben sinds hun oprichting een sociale opdracht (goede werken) meegekregen. Daaraan houden zij zich nog steeds.

Hoe moet de passant van ons gebouw “Odd Fellows” vertalen?

De passant kan de hedendaagse Odd Fellows zien als een groep vrije mensen, mannen en vrouwen, onafhankelijk van andere organisaties, die ieder voor zich, maar ook als team, met hun eigen talenten willen samenwerken om hun naaste omgeving positief te beïnvloeden. Kortom, gewone en allemaal verschillende mensen met een perspectief op een meer harmonische samenleving. De Orde van Odd Fellows, anno 2023, is gebaseerd op filosofisch-humaan gedachtegoed. De beide Velsense loges zijn zelfstandige verenigingen en onderdeel van de wereldwijde Onafhankelijke Organisatie van Odd Fellows.

Waar komt die naam vandaan?

De Engelse benaming is historisch ontstaan en dat wordt pas goed duidelijk in 1734.*** Dan verschijnt in Londen de 1e Odd Fellowloge en later volgen meer loges,  ook in Manchester. Vanuit Manchester emigreerde kort na zijn huwelijk in 1817 een Odd Fellow naar Baltimore (USA). Zijn naam was Thomas Wildey. Hij zocht en vond daar andere leden. Samen richtten zij in 1819 de eerste loge in Amerika op. Van daaruit verschenen de loges ook op andere continenten. Via Duitsland werd in 1877 te Amsterdam de eerste Nederlandse loge opgericht. In de loop der jaren werden de vrouwen binnen de Orde steeds zelfstandiger en kennen nu dan ook eigen geheel zelfstandige loges. Ook zijn er al een paar gemengde loges.

***De Odd Fellows in Londen wilden zich na hun oprichting in 1734 onderscheiden van soortgelijke organisaties, waar alleen de meer adellijke en welgestelde heren lid van konden worden. Bij de Odd Fellows konden toen ook mensen terecht uit lagere standen.

Waarom ziet het gebouw er zo donker van buiten uit, gezien vanaf de weg?

Uit het archief is gebleken dat de architect in 1968 eerst een ander vriendelijker gebouw met ramen en inclusief een woning voor de toenmalige huismeester wilde bouwen, maar die bouwschets werd toen door de gemeente afgewezen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de architect in tweede instantie  besloten om het gebouw aan de buitenkant sober te houden, om te benadrukken dat schoonheid van binnen zit. Immers zodra je het gebouw binnenkomt word je verrast door haar kleurrijke en bijzondere interieur en … binnen mogen de leden, even afgesloten van  de buitenwereld, tot rust en bezinning komen, zich veilig voelen en zich in alle  beslotenheid en vertrouwen uitspreken (ook dat lijkt op een vorm van schoonheid)

Vroeger speelde het OF-leven zich veel meer besloten af. In het verleden werden organisaties als de onze vervolgd door kerken en alleenheersers; in 40-45  werden OF’s zelfs verboden.     Ze  liepen toen dus niet zo gauw te koop met hun lidmaatschap.

De tijden zijn echter veranderd. Ze timmeren tegenwoordig tamelijk veel aan de weg en iedereen die meer over hen wil weten is welkom. U kunt zich ook aanmelden om eens een open bijeenkomst mee te maken. Er is een actuele website en ze publiceren regelmatig in de pers. Belangstelling is altijd welkom.

Wat doen de Odd Fellows eigenlijk?                                                                                        

OF’s, mannen en vrouwen, werken aan zichzelf en aan de samenleving. Zij vinden dat ze medeverantwoordelijk zijn voor mens en samenleving. In hun regelmatige bijeenkomsten zijn ze bezig  met allerlei maatschappelijke en ook ethische vraagstukken, zoals m.b.t. de zin van het bestaan. In de praktijk betekent dat goed luisteren naar de ander, want dan valt er wat te leren. “Je moet er wel eerst wat instoppen om er iets uit te kunnen halen.”

Ze werken dus ook aan eigen vorming. Ze verdiepen en verrijken elkaar met andere en nieuwe inzichten. Zo groeien ze naar elkaar toe en hopen ze iets van die harmonie over te kunnen brengen op anderen. Odd Fellows vinden dat de wereld, hun omgeving, wel met wat meer vriendschap, vriendelijkheid en warmte tegemoet kan worden getreden. Verder denken ze samen na over wat waar en zinvol is in het leven.

Wat gebeurt er allemaal in dit pand?

Tijdens hun regelmatig logebezoek zijn ze even weg van de dagelijkse beslommeringen en spanningen. In de loge kan ieder lid zijn verhaal kwijt, d.w.z. zijn kennis en ervaring, maar ook zijn eventuele twijfels. Wat ze elkaar in vertrouwen vertellen blijft binnen hun muren!

Het is altijd gezellig opnieuw onder vrienden te zijn en na afloop gaan ze met opgeladen accu weer naar huis. Zoals eerder gezegd bezinnen ze zich op een aantal belangrijke zaken, zoals het organiseren van acties om goede doelen aan een donatie te helpen. Zo hebben zij in de afgelopen 100 jaar al vele Velsense verenigingen kunnen helpen. Zo werken ze ook aan de samenleving. Verder kunt u hen kennen van boeken-en vlooienmarkten e.a. activiteiten. Vertrouwen en gezelligheid staan bij hen hoog in het vaandel!

Kan iedereen lid worden en hoe dan?

Ja, in principe kan iedere volwassen man of vrouw lid worden, mits men maar aan de doelstellingen van de vereniging wil voldoen. (Maar dat geldt voor elke vereniging).

Wel gaat de loge vooraf even met u in gesprek om te bekijken of hun vereniging wel aan uw verwachtingen voldoet.

Informatie:

Er zijn in Velsen twee loges:  de IJmondloge voor mannen en de Duinroosloge voor vrouwen. Je kunt je als belangstellende of kandidaat aanmelden door een mail te sturen naar de secretaris van de betreffende loge.

40ijmond@oddfellows.nl (mannen);

29duinroos@oddfellows.nl (vrouwen);

Bij hen kun je ook om nadere informatie vragen.

Bezoek ook eens de website van beide loges: www.oddfellws-velsen.nl

Landelijke website: www.oddfellows.nl

Velsense Odd Fellows doneren aan Inloophuis, Voedselbank en IJRB

Op zaterdag 7 januari j. l. werden tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Velsense Odd Fellows in hun gebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, twee symbolische cheques uitgereikt door dhr. Wandrick Koehorst van de commissie Maatschappelijk Activiteiten, aan twee instellingen in de gemeente Velsen. De eerste cheque van € 2500.= werd overhandigd aan dhr. de Wit, voorzitter van het Inloophuis Kennemerland in Santpoort. Daarna volgde een cheque van € 3000.= aan de secretaris en penningmeester, de dames Rijs en Sinnige,  van de Voedselbank Velsen.

De heer Koehorst legde uit dat het bedrag voor het inloophuis in 2021 was ingezameld, hetgeen gezien de coronapandemie geen gemakkelijk opgave was geweest. Het bedrag voor de Voedselbank lag daarom iets hoger, omdat dit na deze virusuitbraak in 2022 was ingezameld.

In zijn dankwoord legde de heer de Wit de doelstellingen van het Inloophuis uit, namelijk het opvangen van o.a. ex-kankerpatiënten. Hij  gaf aan dat deze zeer welkome nieuwe donatie ten goede zou komen aan de inrichting van een nieuw inloophuis in Heemskerk.

Mevrouw Sinnige van de Voedselbank liet in haar dankwoord horen eveneens blij verrast te zijn met de verkregen donatie. Een bedrag dat besteed zou worden aan voedselpakketten voor ongeveer 75 Velsense gezinnen, die onder hun zorg vielen. Zij dankte ook voor de eerdere extra donatie-in-natura, die zij via de Velsense Odd Fellows had mogen ontvangen. Het betrof een gift van 150 doosjes met kerstkransjes die voor die gezinnen met de kerst in de voedselpakketten werden gestopt.

De heer Koehorst memoreerde nog dat het afgelopen jaar ook aan de IJmuider Redding Brigade (IJRB)

een bedrag was toegezegd om daarvan enig reddingsmateriaal te kopen voor de lifeguards oftewel strandwachten.

Mevr. Wijnie Rijs (links) en mevr. Irma Sinnige (Voedselbank);De heer Jan de Wit (Inloophuis). De man met donkere bril (Wandrick Koehorst/odd fellows.

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een goed resultaat af door zich het afgelopen jaar samen in te zetten voor de  hierboven vermelde goede doelen.

Het bedrag werd door de leden van beide loges bijeengebracht door de jaarlijkse kerstbrodenactie. Normaliter houden de leden meerdere acties om geld in te zamelen, maar vanwege corona was over de laatste jaren alleen maar de kerstbodenactie mogelijk.

De leden van beide loges kunnen met voldoening terugkijken op deze succesvolle acties. De geestdriftige commissie MA richt zich al weer op een nieuw goed doel voor het jaar 2023, waarvoor zij zich weer ten volle zal inzetten.

NB: Wie meer wil weten over de Velsense Odd Fellows gaat naar: www.oddfellows-velsen.nl