Berichten

Actief najaar van Velsense Odd Fellows

De Duinroosloge (voor vrouwen) en de IJmondloge (voor mannen) zijn na een welverdiende zomervakantie weer op hun vaste basis teruggekeerd, d.w.z. zij zijn begin september weer met hun (twee)wekelijkse bijeenkomsten begonnen. De leden van deze loges pakken ook  weer hun sociale activiteiten op. Door corona is enige vertraging in de afwerking ontstaan, maar deze worden dit najaar snel afgewerkt. Een aantal Velsense verenigingen/instellingen kunnen weer een mooie donatie tegemoet zien.

De belangrijkste activiteiten voor de IJmondloge zijn momenteel de nodige voorbereidingen op de viering van hun 100-jarig bestaan. Op 5 oktober bestaat deze loge exact 100 jaar. Een groot spandoek aan de voorgevel van hun logegebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, maakt dit sinds kort voor alle passanten duidelijk.

Door beide loges wordt ook de nodige aandacht besteed aan de groei van het ledenaantal. Wie belangstelling heeft voor het doen en laten van de Odd Fellows, wordt aangeraden hun website eens door te lezen.

Wie een goed gesprek waardeert in een sfeervolle omgeving, waarbij vooral ook naar jou geluisterd wordt, is van harte welkom. Odd Fellows zijn positief ingestelde mensen, die aan zichzelf en aan de samenleving willen werken en die in alle vertrouwelijkheid samen met anderen tot bezinning en verdieping willen komen. Dat alles met zoveel mogelijk een open oog, oor en hart.

De behoefte aan sociaal en fysiek contact is en blijft voor veel mensen nog steeds belangrijk, mede omdat het hun mentale gezondheid ten goede kan komen,

Velsense Odd Fellows kunnen die behoefte aan sociaal contact helpen invullen. Er voor elkaar zijn en samen werken aan een goede levenshouding zijn mogelijk door je als belangstellende aan te melden.

Wilt u eens een van onze werkzittingen of bijeenkomsten bijwonen, meldt u zich dan even aan middels onderstaande emailadressen of telefoonnummers.

De contact-emailadressen zijn: 29duinroos@oddfellows.nl of 40ijmond@oddfellows.nl

U kunt ook bellen met dhr. H. Bouma, 06-5369.8497 of mevr. N. Dekker,  06-5369.2779.

Voor meer informatie: zie de logewebsite: www.oddfellows-velsen.nl en de landelijke website: www.oddfellows.nl.

Oproep van Velsense Odd Fellows !

De Velsense Odd Fellows zijn weer helemaal terug na ruim twee jaren coronacrisis. Half februari van dit jaar zijn we weer begonnen met onze fysieke bijeenkomsten en sociale activiteiten, gericht op de samenleving. Helaas stagneerde gedurende deze nare coronaperiode onze ledenaanwas. Daarom starten we dit voorjaar met een oproep aan alle bewoners niet alleen in de IJmond, maar ook in geheel Zuid-Kennemerland, om belangstelling te tonen voor datgene waar wij voor staan. Kortom, om onze vereniging zo nodig te komen versterken.

En waar staan wij dan voor? Odd Fellows, mannen en vrouwen, houden er een positieve levenshouding op na die perspectief biedt op een betere toekomst en wereld. Wij menen en hopen ons steentje hieraan te kunnen bijdragen. Ons streven is er op gericht dat we niet alleen werken aan onszelf, maar ook aan de samenleving, te beginnen in onze eigen naaste omgeving. Kortom, wij staan voor vertrouwen, verdieping en verbinding. Dat het bij ons niet alleen bij mooie woorden blijft, mag blijken uit de daadwerkelijk hulp die wij al jarenlang bieden aan instellingen en personen in de IJmond, die daar behoefte aan hebben. Dat laatste zien wij als een sociale opdracht.

De IJmondloge (voor mannen) en de Duinroosloge (voor vrouwen) werken in deze samen om zich in te zetten voor bovenvermelde doelstellingen. Beide loges maken deel uit van de wereldwijde en onafhankelijke organisatie van Odd Fellows.

De Velsense Odd Fellows, met hun verenigingsgebouw gevestigd aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, willen onderdak bieden aan eenieder die nieuwsgierig en leergierig is, die eigen inbreng heeft en die kan luisteren naar en wil leren van een goed gesprek. Echter ook eenieder, die van een gezellige en vertrouwelijke sfeer houdt. Middels regelmatige bijeenkomsten onderhouden wij fysiek contact.

Wanneer u belangstelling heeft voor bijv. een geheel vrijblijvende kennismaking met de IJmondloge (mannen) of de Duinroosloge (vrouwen), neem dan s.v.p. contact op met het secretariaat van genoemde loges.

IJmondloge: 40ijmond@oddfellows.nl Duinroosloge:29duinroos@oddfellows.nl

Wilt u meer weten? Neem dan alvast een kijkje te nemen op onze website: www.oddfellows-velsen.nl

Bijzonderheid: De IJmondloge viert op 5 oktober a.s. (2022) haar 100-jarig bestaan. Belangstellenden kunnen t.z.t gratis aanspraak maken op de “100 Jaar Geschiedenis van de IJmondloge” (in PDF), waarbij u kennis kunt nemen van de historie van de eerste Velsense Odd Fellows vanaf 1922.

Ondanks Corona goede doorstart

Door de coronacrisis hebben ook de Velsense Odd Fellows het sinds begin maart van dit jaar niet gemakkelijk gehad. De Duinroosloge (voor vrouwen) en de IJmondloge (voor mannen) konden geen fysieke bijeenkomsten meer houden en ook hun sociale activiteiten ten behoeve van hun jaarlijkse goede doelenproject moesten worden opgeschort.

De leden gingen echter niet bij de pakken neerzitten en onderhielden op andere manieren goed onderling contact. Zo werden vanaf maart tot juli virtuele bijeenkomsten gehouden via videoverbinding. Na de zomervakantie zijn de loges vanaf begin september weer begonnen met zogenaamde hybride bijeenkomsten. Dat laatste betekent dat de leden de keus hebben om de bijeenkomsten fysiek bij te wonen in het coronoproof gemaakte logegebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid of om deze thuis via videoverbinding virtueel bij te wonen.

Voor de leden is natuurlijk het allerbelangrijkst dat ze elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, al zal dit in een enkel geval virtueel zijn. Verenigingsitems die waren opgeschort worden weer zoveel mogelijk opgepakt.

Beide loges beginnen dit najaar met een frisse doorstart, corona of niet !

De behoefte aan sociaal contact is tijdens deze coronaperiode voor velen in Velsen en omstreken  groot gebleken, mede gezien de vraag naar lidmaatschap van verenigingen en clubs die dit bieden.

Velsense Odd Fellows kunnen die behoefte aan sociaal contact helpen invullen. Er voor elkaar zijn en samen werken aan een goede levenshouding en aan verdieping is mogelijk door (kandidaat) lid te worden.

Zodra deze coronaperiode voorbij is, houden de Velsense Odd Fellows weer een gezamenlijke introductieavond, waarbij belangstellenden uit Velsen, maar ook uit de wijde omgeving van harte welkom zijn.

U hoeft echter niet te wachten op een toekomstige introductieavond!!!

Mocht u nu al belangstelling hebben, dan kunt u telefonisch of per email contact opnemen. Het kan zijn dat u meer informatie wilt, de nieuwsbrief wilt ontvangen of een nadere afspraak wilt maken.

De contact-emailadressen zijn: 29duinroos@oddfellows.nl of 40ijmond@oddfellows.nl

U kunt ook bellen met dhr. H. Bouma, 06-5369.8497; dhr. B. Wellink,  06-3875.8203 of mevr. N. Dekker,  06-5369.2779.

Voor meer informatie: zie deze logewebsite en de landelijke website: www.oddfellows.nl.