In actie bij NL.DOET

Geplaatst door zynixmedia op maandag mrt 12, 2018 onder: Geen categorie

Op zaterdag 10 maart j. l. hebben 4 vrouwen van de Duinroosloge en 9 mannen van de IJmondloge van de Velsense Odd Fellows, in het kader van ‘NLdoet’ van het Oranjefonds, vrijwilligerswerk verricht in de regio IJmond. Dit keer op 2 locaties in de gemeente Velsen.
Samen met andere dames werd door 4 leden van de Duinroosloge in Verpleeghuis Velserduin in IJmuiden geholpen met de actie “Heel Velserduin bakt”. Alle dames stonden hierbij hun mannetje, pardon vrouwtje.

Tussen de Reigersbossenlaan en de Orionweg in IJmuiden-Zeewijk, moet een gewone speeltuin worden omgebouwd naar een natuurlijke speeltuin, met de naam Speeltuin Zeewijk Natuurlijk. Een natuurlijke en meer in deze tijd passende speeltuin voor de vele kinderen uit de omgeving.

Op deze zaterdag waren vele vrijwilligers bezig om op dit vrije grote terrein de oude speelwerktuigen en toebehoren uit te graven en te verwijderen. Een zware klus, maar de mannen maakten geen problemen van de stenen paden en ingegraven betonnen pijlers. Alle oude speelwerktuigen moesten vakkundig in onderdelen worden gesloopt, zodat alles netjes kon worden afgevoerd. Geen punt voor deze vrijwilligers, want ze hadden het juiste gereedschap en ook hun werkhandschoenen van huis meegenomen.

IMG-20180310-WA0014

Samen met buren, leden van de lokale vrijwillige brandweer en een aantal lokale politici werd tussen 10 en 16 uur hard gewerkt.

Het bestuur van de speeltuin had voor koffie en de lunch gezorgd en was aan het eind van de dag verheugd en dankbaar dat met zoveel enthousiasme door alle vrijwilligers was gewerkt.

Vermeld zij nog dat de lokale pers en ook RTV-Noord-Holland aanwezig waren. Op de website van de speeltuin www.speeltuinzeewijk.nl (onder locatie) kunt u een interview zien en horen, waarbij in de laatste 5 minuten Ad de Swart namens de IJmondloge de motivatie om deze klus te klaren, uit de doeken doet.

Evenals vorige jaren was ook dit vrijwilligersproject pure immateriële hulpverlening. Odd Fellows voelen zich door hun sociale opdracht zeer betrokken bij de hulpbehoevende medemens.

Als u meer wilt weten over deze Odd Fellows, kijk dan even verder op deze website.

Reacties uitgeschakeld

Donatie Hospice “De Heidenberg”

Geplaatst door zynixmedia op maandag jan 8, 2018 onder: Geen categorie

Op zaterdag 6 januari (2018) werd tijdens de Nieuwjaarsviering van beide loges, een symbolische cheque van € 3850. = overhandigd door de heer Wandrick Koehorst, voorzitter van de gezamenlijke commissie Maatschappelijk Activiteiten, aan een afgevaardigde van het hospice “De Heidenberg” in Santpoort-Noord. Hier wordt de terminaal zieke mens in zijn laatste levensfase liefdevol naar zijn einde begeleid, omdat dit thuis of elders niet mogelijk is.

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een goed resultaat af door zich het afgelopen jaar samen in te zetten voor het hierboven vermelde goede doel.

Het bedrag werd door de leden van beide loges bijeengebracht door een drietal acties, waaronder de jaarlijkse brocante- en boekenmarkt en de jaarlijkse kerstbrodenactie. Tijdens deze laatste actie werden er boven verwachting 1078 broden besteld c.q. gekocht (in 2016: 528). Door een toeslag op de kerstbroden kwam er dus alleen al voor deze actie een flink bedrag binnen.

De afgevaardigde van het hospice deelde na ontvangst van de donatie mee dat hij niet alleen dankbaar was, maar ook blij verrast was met de hoogte van het bedrag. Hij deelde ook mee waaraan het geld besteed zou worden, namelijk aan een dekenkast en aan renovatie van een aantal kamers.

DSC_0426

De leden van beide loges kunnen met voldoening terugkijken op deze succesvolle actie. De geestdriftige commissie MA is alweer op zoek naar een goed doel voor het jaar 2018, waarvoor zij zich weer ten volle zal inzetten.

(Samensteller: Ben Wellink)

Reacties uitgeschakeld

Succesvolle kerstbrodenactie

Geplaatst door zynixmedia op zondag dec 10, 2017 onder: Geen categorie

Geestdrift werkt zelfversterkend!

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een bovenmatig resultaat af door zich samen in te zetten voor de jaarlijkse kerstbrodenactie, onder leiding van hun gezamenlijke commissie Maatschappelijk Activiteiten (MA).

Er werden in totaal 1078 broden besteld c.q. gekocht (in 2016: 528). Alle leden spraken hun sociale netwerk aan, zoals familie, collega’s en kennissen. Al in juli van dit jaar werden bedrijven benaderd, waar de leden werkzaam waren of waren geweest, zodat de broden nog mee konden ‘liften’ in het kerstpakket van de werknemers.

Door een MA-toeslag van € 1,50 op de kerstbroden kwam de totale opbrengst voor deze actie op (1078 x € 1,50) € 1617.=

Leden die door persoonlijke omstandigheden geen broden hadden besteld, deden toch mee aan deze actie door een gift te storten; ze brachten samen nog eens een paar honderd euro op.

Eén ding is beide loges overduidelijk geworden: geestdrift wekt nieuwe geestdrift op en is in positieve zin erg besmettelijk. Kortom, geestdrift werkt zelfversterkend!

De dankbare commissie MA zal namens beide loges, tijdens hun Nieuwjaarsviering op zaterdag 7 januari 2018 het totaalbedrag (van deze en eerdere acties in 2017) middels een symbolische cheque overhandigen aan het Hospice  “De Heideberg” in Santpoort-Noord (gemeente Velsen)

(Samensteller: Ben Wellink)

“De Heideberg”
Reacties uitgeschakeld