Goede doelen

Vanuit hun sociale opdracht voelen Odd Fellows zich betrokken bij de samenleving en in het bijzonder bij de hulpbehoevende medemens. Van daaruit werken beide Velsense loges samen in de Commissie Maatschappelijke Activiteiten. Gevraagd en ongevraagd verlenen zij jaarlijks geldelijke steun aan instellingen, die geen of onvoldoende financiële middelen krijgen of hebben om mensen met een bepaalde ziekte of beperking te helpen. Periodiek wordt een maatschappelijk project gestart, waarbij geld, meestal voor een lokaal of regionaal goed doel wordt ingezameld.

Sinds het ontstaan van beide loges wordt door hen middels allerlei activiteiten, zoals een boeken- en vlooienmarkt, geld ingezameld. Een hele waslijst van instellingen en giften is zodoende in de loop der vele jaren ontstaan.

Hieronder een aantal goede doelen over de afgelopen jaren:

 • 2013: Animals4People, Almere (opleidingskosten van puppy tot hulphond);
 • 2012: Thomashuis, IJmuiden (hometrainer);
 • 2011: Gehandicapten Beraad Velsen (strandrolstoel);
 • 2010: Logeerhuis, IJmuiden (spelmateriaal);
 • 2009: De Alk, Alkmaar (speeltoestellen);
 • 2008: Kinderdagverblijf ‘De luchtballon’ (snoezelpalen);
 • 2004: Hartekamp (vlindertuin);
 • 2001: Afasie, Kennemerland;
 • 2000: Stichting “De luchtballon’(astma) en actie verstandelijk gehandicapten;
 • 1994: terminale thuiszorg en voor vakantie Ierse kinderen.

  GOEDE DOELEN 2014

  In 2014 zullen minstens drie nieuwe projecten worden georganiseerd:

  1. Op zaterdag  22 maart a.s. zullen onze leden in het kader van www.nldoet.nl van het Oranjefonds, vrijwilligerswerk verrichten. Zij zullen dan de tuin opknappen van het Thomashuis in IJmuiden. Dit keer dus geen financiële ondersteuning maar vrijwillige, onbetaalde handenarbeid.
  2. Een maatschappelijk één- of tweejarig project/goed doel.
  3. Een project in samenwerking met de commissie PR.

  Op zaterdag 13 september 2014 heeft een Odd Fellow-team  deelgenomen aan de Pierloop Velsen voor Animals4People, Almere.

  GOEDE DOELEN 2015

  Op zaterdag 12 september 2015, lopen wij als ‘Odd Fellow-team’ voor de tweede keer mee in de Pierloop over een afstand van 8,2 of 15 km. Samen met de ‘Odd Fellows van Velsen’ zetten wij ons als renners in voor het goede doel. We hebben gekozen voor de stichting Vienna.

  GOEDE DOELEN 2016

  Op zaterdag 10 september 2016, lopen wij als ‘Odd Fellow-team’ al weer voor de derde keer mee in de Pierloop over een afstand van 8,2 of 15 km. Samen met de ‘Odd Fellows van Velsen’ zetten wij ons als renners in voor het goede doel. We hebben dit jaar gekozen voor het “Alzheimer Café Velsen.”

  Zie verder onder Menu: Pierloop