Goede doelen

Vanuit hun sociale opdracht voelen Odd Fellows zich betrokken bij de samenleving en in het bijzonder bij de hulpbehoevende medemens. Van daaruit werken beide Velsense loges samen in de Commissie Maatschappelijke Activiteiten. Gevraagd en ongevraagd verlenen zij jaarlijks geldelijke steun aan instellingen, die geen of onvoldoende financiële middelen krijgen of hebben om mensen met een bepaalde ziekte of beperking te helpen. Periodiek wordt een maatschappelijk project gestart, waarbij geld, meestal voor een lokaal of regionaal goed doel wordt ingezameld.

Sinds het ontstaan van beide loges wordt door hen middels allerlei activiteiten, zoals een boeken- en vlooienmarkt, geld ingezameld. Een hele waslijst van instellingen en giften is zodoende in de loop der vele jaren ontstaan.

Hieronder een aantal goede doelen over de afgelopen jaren: