Historie

Historie van de Independent Order of Odd Fellows

De naam ‘Odd Fellows’ stamt oorspronkelijk uit Engeland. Er is geen eenduidige betekenis van deze benaming. Het stamt in elk geval uit de tweede helft van de 18e eeuw. Het zou zoiets kunnen betekenen als “vrije vaklieden”, dus toen niet aangesloten bij een of andere gilde.
In 1814 ontstaat in Engeland de Independent Order of Odd Fellows. In de 19e eeuw ontwikkelde deze organisatie zich tot een goed georganiseerd verzekeringsinstituut, gebaseerd op wederzijds hulpbetoon. Thomas Wildey, één van haar leden, emigreert in 1819 naar Baltimore, USA en sticht daar de Washington Loge No.1. Daarna volgden meer loges. Naast het onderlinge hulpbetoon ging ook de geestelijke verdieping een steeds grotere rol spelen. Ritualen werden verbeterd en nieuwe gebruiken werden ingevoerd. In 1841 maakte de Amerikaanse Grootloge zich los van de Engelse (Manchester Unity) en werd er een onafhankelijke Grootloge gevormd.
De vrouwen en dochters van de leden vervulden vanaf de stichting van de Orde al een belangrijke verzorgende rol, maar pas vanaf 1868 kregen vrouwen hun eigen loges en werd de vrouwentak min of meer zelfstandig. In 1869 viel het besluit de Orde ook in Europa uit te breiden. In 1870 werd de eerste loge in Duitsland gesticht, in 1871 gebeurde dit in Zwitserland en Nederland volgde in 1877. Andere West-Europese landen volgden. In 1993 werd de basis gelegd om ook in de Baltische staten, Polen, Hongarije en de Tsjechische Republiek loges op te gaan richten. In de 20e eeuw werd de zelfstandigheid van de vrouwentak in Europa vergroot. Hoewel mannen en vrouwen zich op eigen specifieke wijze bezig houden met hun Odd Fellow-zijn, werken zij sinds 2002 op het hoogste bestuurlijk niveau op gelijke voet samen en vormen zij één Algemeen Bestuur. Op 24 augustus 2006 werd de Europese Grootloge gesticht, die daarmee haar zelfstandigheid vergrootte ten opzichte van de (Amerikaanse) Soevereine Grootloge.