IJmondloge

In- en exterieur van Odd Fellows Velsern

Ontstaan

Op 7 februari 1921 werd de IJmondclub gesticht. De Kennemerloge in Haarlem was toen hun moederloge. Op 5 oktober 1922 werd de IJmondloge nr. 40 gesticht en de Velsense Odd Fellows kregen toen hun eerste vergaderruimte aan de Oranjestraat nr. 2 A rood in IJmuiden. Dit was een door hen zelf opgeknapte en ingerichte bovenzaal van  Hotel Nommer Eén. Op last van de bezetter moest tijdens de oorlog (1940-1945) ook dit gebouw worden gesloopt. Na de oorlog kregen zij tijdelijk onderdak op het terrein van het crematorium Driehuis-Westerveld. En op 8 december 1950 kon een ruimte in de voormalige Centrale Keuken in de Abelenstraat te IJmuiden in gebruik worden genomen. Op 12 december 1962 werd het pand aan de Stationsweg 95 van de Rozekruizers aangekocht, dat op 29 april 1963 officieel in gebruik werd genomen. Toen in 1968 het Noordzeekanaal werd verbreed en dit gebouw moest worden gesloopt werd  op 18 september 1968 tijdelijk onderkomen gevonden in een ruimte in het Braambos aan de Zeeweg 284 te IJmuiden. Op 8 mei 1969 werd het huidige gebouw als nieuwbouw, aan de Stationsweg 95 te Velsen-zuid geopend.

 

Heel specifiek

Als Velsense vereniging wordt ook de IJmondloge gekenmerkt door de geaardheid van deze kustgemeente. Vanaf haar oprichting in 1922 wordt deze loge bemand door mensen uit alle gemeentedelen. Rang of stand, politiek of gezindte zijn niet belangrijk. Zolang mensen samen maar door één deur willen. Zolang mensen maar samen aan dezelfde doelstelling willen werken en zolang zij elkaar maar open tegemoet willen  treden. Dat is nu al ruim 87 jaar het geval.

De leden van de IJmondloge zijn een nuchter en kritisch volkje gebleven. Ondanks deze realistische kijk op de dingen, schromen  zij niet er in deze tijd een paar idealen op na te houden. Idealen, die zoals elders in deze website beschreven, alles te maken hebben met vriendschap, liefde en waarheid. Door hieraan te werken, werken ze aan zichzelf en wie weet, hierdoor ook aan een betere samenleving, al is het nog zo bescheiden. Zo is de IJmondloge ook een leerschool en werkplaats.

Openingstijden

De IJmondloge houdt haar logeavond op elke donderdagavond, tenzij anders aangegeven. Het logegebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-zuid is open vanaf 19.15 uur. De zitting (voor leden) begint om 20.00 uur.

Beide loges werken samen

Hoewel ze vaak afzonderlijk hun bijeenkomsten houden, kennen de IJmondloge (mannen) en Duinroosloge (vrouwen) ook gezamenlijke logeavonden en werken zij ook anderszins zoveel mogelijk samen. In hun commissies werken beide loges samen op het gebied van o.a. maatschappelijke activiteiten, en ‘public relations’. Ze proberen door gezamenlijke activiteiten zoals een boekenmarkt en vlooienmarkt, geld bijeen te krijgen voor een maatschappelijk project; altijd voor de hulpbehoevende medemens

Belangstelling?

Indien u meer wilt weten over of contact wil met de IJmondloge, ga dan naar de contact-pagina van deze website.