Bijeenkomsten

Hoe ziet een logeavond er bij Odd Fellows uit?

Ondanks overkoepeling wordt elke loge door haar leden als een soort thuisbasis gezien. In de eigen loge, daar gebeurt het! Wekelijks komen de leden van de IJmondloge en tweewekelijks de leden van de Duinroosloge voor een logeavond bij elkaar. Na de koffie, beneden in de recreatieruimte, begint in de bezinningsruimte (boven) de zitting in een sfeervolle omgeving. Deze zitting heeft een levensbeschouwelijk en maatschappijbetrokken karakter. Leden vertellen over gebeurtenissen, die ze hebben meegemaakt, of ze hebben een zelf gekozen onderwerp voorbereid, dat de moeite waard is met anderen te delen. Odd Fellows putten zo kennis uit de wereld van nu.  Ze beschikken echter ook over oude ritualen en symbolen die helpen bij het verdiepen van het innerlijk. Na deze zitting volgt in de recreatieruimte (beneden) in vriendschappelijke sfeer een ontspannen samenzijn. Dan kan een nabespreking volgen, van wat boven is gezegd of kan  een bepaald onderwerp worden uitgediept. Niemand kan zonder vrienden. Odd Fellows hebben als doel onderlinge verhoudingen te verbeteren. Ze zoeken gelijkgestemde mensen, die vriendschap inhoud willen geven door open en vertrouwelijk met elkaar om te gaan, of door iets te ondernemen dat hen samenbindt. In een wereld met steeds meer eenzame mensen, is een Odd Fellowloge een oase voor vriendschap, gezelligheid, samenwerking en verdieping. Ze zoeken naar waarheid door het delen van wijsheid. Ieder mens heeft zijn ervaringen en daardoor een eigen mening over de maatschappij. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Maar in ieder mens zit een stukje wijsheid en waarheid. Door ervaringen te delen en meningen ter discussie te stellen, ontstaat inzicht in de wijsheid van een ander. Binnen een loge kan ieder zijn ei kwijt. Het ei van de een kan het begin van inzicht zijn voor een ander. Op deze wijze zoeken Odd Fellows naar innerlijke verdieping en waarheid. Ze onderzoeken en leren van elkaar. Hierdoor kan een Odd Fellow ervaren dat er meer is dan alleen ‘zijn waarheid’. En zo wordt zijn zoektocht een middel om wat steviger met beide benen in de wereld te staan.

Waar vindt een logeavond van de Odd Fellows plaats?

Een logeavond vindt plaats in het Logegebouw, soms ook Odd Fellowhuis genoemd. Het logegebouw van de Odd Fellows in Velsen staat aan de Stationsweg 95 in Velsen-zuid, schuin tegenover de Velserpont, dus aan het Noordzeekanaal. Vanuit dit gebouw kan men genieten van een prachtig uitzicht op de vele grote en kleine schepen die ‘rakelings’ passeren, hetzij richting zee, hetzij richting Amsterdam.

Op de buitengevel van het gebouw leest men behalve de naam “Odd Fellows” ook dat hierin twee loges zijn gevestigd: de IJmondloge (voor mannen) en de Duinroosloge (voor vrouwen). Verder ziet men op de gevel een wereldbol met drie schakels. Aan deze drie schakels hechten Odd Fellows veel waarde. Ze staan symbool voor hun idealen van   vriendschap, liefde en waarheid.

Wie het gebouw binnenkomt, bijv. met een open dag, op een introductieavond of gewoon op verzoek, komt er al gauw achter dat zich op de begane grond een gezellige recreatieruimte bevindt en op de bovenverdieping een bezinningsruimte, die een rijke traditie ademt. Men ziet daar allerlei symboliek: voorwerpen, afbeeldingen en kleuren. Uw gastheer wil u dat graag uitleggen. U zult merken dat symbolen vaak meer zeggen dan veel woorden of een lange tekst. Het is even wennen, maar eenmaal lid geworden zult u zich gauw thuis voelen, omdat u ermee vertrouwd raakt. Als u in contact wilt komen met de Odd Fellows van Velsen, ga dan naar de contactpagina.

Wat hebben de Odd Fellows u te bieden?

Zij willen u ruimte bieden:

  • om in deze haastige tijd even tot rust te komen en nieuwe energie op te doen;
  • om even stil te zijn en te luisteren naar elkaar en naar wat passende muziek;
  • om te spreken, uw hart te luchten en tot bezinning te komen;
  • om te leren en te onderzoeken om tot verdieping en verrijking te komen;
  • om met de opgedane energie weer beter de buitenwereld in te stappen;
  • om onder vrienden gewoon jezelf te kunnen zijn;
  • voor een goed gesprek en gewoon wat gezelligheid.

De kracht die mensen samenbindt, is sterker dan de krachten die hen zouden kunnen scheiden. Odd Fellows streven naar een harmonische samenleving.