Op zaterdag 10 september 2016, lopen wij als ‘Odd Fellow-team’ weer mee in deze Pierloop over een afstand van 8,2 of 15 km. Samen met de ‘Odd Fellows van Velsen’ zetten wij ons als renners in voor het goede doel. We hebben gekozen voor het “Alzheimer Café Velsen.” Het doel van dit “café” is een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belang-stellenden. In een ongedwongen sfeer kunnen zij elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. De Odd Fellows voelen zich, vanuit hun sociale opdracht, moreel verplicht om de hulpbehoevende medemens te helpen. Daarom ondersteunen zij en wij dit goede doel. Uw hulp (gift) kunnen wij daarbij heel goed gebruiken. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.

Wijze van bijdrage:
Sponsoren c.q. donateurs kunnen hun gift rechtstreeks overmaken naar de Penningmeester IJmondloge: NL97INGB0000147945, o.v.v. “pierloop”. Zij kunnen echter ook contant een bedrag overhandigen aan de hen bekende loper. Deze maakt het bedrag direct over naar de loge-penningmeester.

Totaal stand donaties tot nu toe:

Sponsoren tot nu toe:
- Zynixmedia;
- Bewell Counselling;

DEELNEMERS VAN HET ODD FELLOWTEAM AAN DE PIERLOOP VELSEN
OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2016

Afstand: 15 km

Nr.   Naam
1.    Bernard Bakker
2.    Folkert v.d. Belt
3.    Alex van Oeveren
4.    Jack Post
5.    Sjerry van Rixel
6.    Mark Wellink
Afstand: 8,2 km

Nr.   Naam
1.    Fedor v.d. Belt
2.    Marcel v.d. Berg

HELAAS GAAT DE PIERLOOP-2016 NIET DOOR, MAAR VOLGEND JAAR KOMT

ONS ODDFELLOW-TEAM DES TE STERKER TERUG. TOT DAN !

20140913 Pierloop Velsen_0224