Odd Fellows doneren aan het Pieter Vermeulen Museum

Op zaterdag 6 januari j. l. werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Velsense Odd Fellows in hun gebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, een symbolische cheques uitgereikt door dhr. Marcel van den Berg van de commissie Maatschappelijk Activiteiten, aan het Pieter Vermeulen Museum, momenteel gehuisvest in Driehuis. De cheque van € 3000.= werd overhandigd aan dhr. Arjen Verkaik, directeur van voormeld museum, in het bijzijn van voorzitter dhr. Fred van Dam. Kort na deze uitreiking werd door een van de aanwezige Odd Fellows spontaan een gift van € 1000.= gedaan. De donatie werd dus verhoogd naar   € 4000.=

De heer Van den Berg legde uit dat het bedrag voor het museum het afgelopen jaar was ingezameld door de Odd Fellows van zowel de IJmondloge (voor mannen) als de Duinroosloge (voor vrouwen). Dit gebeurde door allerlei acties, waarvan de verkoop van kerststollen aan bedrijven en particulieren wel de meest bekende is. De Odd Fellows van Velsen houden zich elk jaar bezig met een gekozen sociaal of cultureel doel. Voor 2023 was dit dus het in Velsen overbekende Pieter Vermeulen Museum.

In zijn dankwoord legde de heer dhr. Verkaik het doel van het museum en de toekomstige verhuizing naar IJmuiden uit. Hij was zeer verguld  met de donatie van € 4000.= en beloofde dit bedrag te gebruiken ten behoeve van de inrichting van een nieuwe ruimte in de toekomstige huisvesting in IJmuiden.

Het Pieter Vermeulen Museum is het in Velsen en omgeving alom bekende educatieve en kindvriendelijke museum, waar  kinderen alles kunnen leren over natuur en milieu.

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een goed resultaat af door zich het afgelopen jaar samen in te zetten voor het  hierboven vermelde goede doel. De leden van beide loges kunnen met voldoening terugkijken op hun succesvolle acties. De geestdriftige commissie MA richt zich al weer op een nieuw goed doel voor het jaar 2024, waarvoor zij zich opnieuw ten volle zal inzetten.