Open bijeenkomst Duinroos 4-6

Uitnodiging aan de vrouwen van IJmuiden en Omstreken.

Op dinsdagavond, 4 juni, houdt de Duinroosloge no.29 een

Open Bijeenkomst, met het doel meer bekendheid te geven

aan de inhoud en werkzaamheden van de Independent Order

of Odd Fellows in de gemeente Velsen.

Iedere vrouw die interesse heeft in onze vereniging, is van harte

welkom op deze avond.

Vanaf 19.30 uur kunt u onder het nuttigen van een kopje koffie/thee

kennis maken met de vrouwen-Odd Fellows in IJmuiden.

De informatieve bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Het adres van ons Odd Fellowgebouw is: Stationsweg 95 te

Velsen-Zuid.

Parkeren kunt u op de hoek Minister van Houtenlaan/Stationsweg

(bij Baker/Tilly accountants) en in de omliggende straten.

U kunt zich telefonisch aanmelden op nummer 0255 516994

of 0255 521105 en via email: thea.masereeuw@kpnmail.nl,  of: langheld@wxs.nl

Wilt u alvast meer weten, zoek dan verder op deze website.