Herfstdrukte in Velsense loges

Gedurende de zomervakantie hebben de Velsense Odd Fellows de handen uit de mouwen gestoken om de binnen- en buitenkant van hun logegebouw aan de Stationsweg 95 weer een opknapbeurt te geven.

De mannen en vrouwen van de IJmond-  en Duinroosloge zijn na deze vakantie-werkzaamheden weer volop aan de slag gegaan met hun echte logewerk, namelijk werken aan zichzelf en de samenleving.  Vol goede moed zijn ze de herfstdrukte van hun verenigingsleven weer  ingedoken. Inderdaad, er staat  deze herfstmaanden weer veel op hun programma.

Om maar eens een paar zaken uit hun programma te noemen: jubileumvieringen, een nieuwe toetreding op 31 oktober a.s. en een aantal  gezamenlijke bijeenkomsten, maar helaas moest onlangs ook wegens overlijden afscheid worden genomen van Piet Arisz, een trouw en actief lid van de IJmondloge. Ook niet onbelangrijk is binnenkort het aanbieden van een cheque voor de opleiding van een puppy, die straks als hulphond kan worden ingezet. Een introductie-avond volgt op 28 november a.s., waarvoor belangstellenden zich nu al kunnen opgeven.

Al met al kan gezegd worden dat jong en oud in deze loges weer volop bezig zijn met een zinvolle besteding van hun vrije tijd. Menig nieuw lid heeft dit al ondervonden. Enthousiast introduceren zij op hun beurt ook weer nieuwe leden.