Introductie opnieuw succesvol

Op 17 november 2011 organiseerden beide Velsense loges van de Odd Fellows een zogenaamde open introductie-avond, waarbij belangstellenden en genodigden konden kennismaken met deze internationale organisatie en haar plaatselijke afdelingen, die loges worden genoemd. [Hieronder kunt u de aankondiging van deze avond lezen. In deze website kunt u nog meer over deze loges te weten komen.]

Deze avond leverde meerdere belangstellende mannen en vrouwen op, die zich nader wilden informeren en waarmee dus individuele afspraken werden gemaakt. Een aantal van hen staat nog op de wachtlijst, maar al zeker is dat twee mannen op donderdag 16 februari (2012) zullen toetreden tot de IJmondloge en een vrouw bij de Duinroosloge, eveneens in de maand februari. Deze feestelijke gebeurtenissen zullen plaatsvinden in het logegebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-zuid.

De leden van de IJmondloge zijn verheugd al weer een nieuwe introductiedag te kunnen aankondigen en wel op donderdag 15 maart (2012). Mocht u ook belangstelling hebben, dan kunt u zich alvast opgeven. Te zijner tijd verschijnt hierover ook een persbericht.

Odd Fellows geven € 3000.=

Op zaterdagmiddag 2 oktober laatstleden overhandigde wethouder Annette Baerveldt in het logegebouw van de Odd Fellows aan de Stationsweg 95 in Velsen-zuid, een symbolische cheque van € 3000.= aan het Logeerhuis IJmuiden, gevestigd aan de Linnaeusstraat 8a in IJmuiden. De cheque werd in ontvangst genomen door mevrouw Welbedacht, teamleider van het Logeerhuis. Zij was verheugd met dit onverwacht hoge bedrag, dat door de twee Velsense loges, de Duinroosloge en de IJmondloge, bijeen was gebracht in het kader van het project voor maatschappelijke ondersteuning. Men heeft dit mooie bedrag onder meer kunnen bijeenbrengen door de opbrengst van een vlooienmarkt en de verkoop van tweedehands boeken op de jaarmarkt in Velsen-zuid.
Een dankbare mevrouw Welbedacht legde uit dat het bedrag goed besteed zou worden aan extra voorzieningen in het huis. Het logeerhuis biedt opvang voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Kunststuk

In de banner boven deze website ziet u rechts de vuurtoren van IJmuiden. In haar licht, dat tot waakzaamheid oproept en richting wil aangeven, ziet u een aantal symbolen dat bij Odd Fellows in gebruik is, zoals de eerder besproken drie schakels en de wereldbol. Wie goed kijkt ziet ook nog een zandloper. Deze banner is samengesteld uit de drie aaneengesloten panelen, die te zien zijn in de recreatiezaal van het logegebouw. Deze kleurenpracht is gemaakt door de bekende kunstschilder Dick Zwier (1915-1993) van geboorte IJmuidenaar, ter gelegenheid van de opening van het gebouw in 1969. Het was een geschenk van zijn broer Wout, die in die periode lid was van de IJmondloge. Een miniatuur hiervan is in het bezit van een familielid van de kunstschilder.