Velsense Odd Fellows doneren aan Inloophuis, Voedselbank en IJRB

Op zaterdag 7 januari j. l. werden tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Velsense Odd Fellows in hun gebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, twee symbolische cheques uitgereikt door dhr. Wandrick Koehorst van de commissie Maatschappelijk Activiteiten, aan twee instellingen in de gemeente Velsen. De eerste cheque van € 2500.= werd overhandigd aan dhr. de Wit, voorzitter van het Inloophuis Kennemerland in Santpoort. Daarna volgde een cheque van € 3000.= aan de secretaris en penningmeester, de dames Rijs en Sinnige,  van de Voedselbank Velsen.

De heer Koehorst legde uit dat het bedrag voor het inloophuis in 2021 was ingezameld, hetgeen gezien de coronapandemie geen gemakkelijk opgave was geweest. Het bedrag voor de Voedselbank lag daarom iets hoger, omdat dit na deze virusuitbraak in 2022 was ingezameld.

In zijn dankwoord legde de heer de Wit de doelstellingen van het Inloophuis uit, namelijk het opvangen van o.a. ex-kankerpatiënten. Hij  gaf aan dat deze zeer welkome nieuwe donatie ten goede zou komen aan de inrichting van een nieuw inloophuis in Heemskerk.

Mevrouw Sinnige van de Voedselbank liet in haar dankwoord horen eveneens blij verrast te zijn met de verkregen donatie. Een bedrag dat besteed zou worden aan voedselpakketten voor ongeveer 75 Velsense gezinnen, die onder hun zorg vielen. Zij dankte ook voor de eerdere extra donatie-in-natura, die zij via de Velsense Odd Fellows had mogen ontvangen. Het betrof een gift van 150 doosjes met kerstkransjes die voor die gezinnen met de kerst in de voedselpakketten werden gestopt.

De heer Koehorst memoreerde nog dat het afgelopen jaar ook aan de IJmuider Redding Brigade (IJRB)

een bedrag was toegezegd om daarvan enig reddingsmateriaal te kopen voor de lifeguards oftewel strandwachten.

Mevr. Wijnie Rijs (links) en mevr. Irma Sinnige (Voedselbank);De heer Jan de Wit (Inloophuis). De man met donkere bril (Wandrick Koehorst/odd fellows.

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een goed resultaat af door zich het afgelopen jaar samen in te zetten voor de  hierboven vermelde goede doelen.

Het bedrag werd door de leden van beide loges bijeengebracht door de jaarlijkse kerstbrodenactie. Normaliter houden de leden meerdere acties om geld in te zamelen, maar vanwege corona was over de laatste jaren alleen maar de kerstbodenactie mogelijk.

De leden van beide loges kunnen met voldoening terugkijken op deze succesvolle acties. De geestdriftige commissie MA richt zich al weer op een nieuw goed doel voor het jaar 2023, waarvoor zij zich weer ten volle zal inzetten.

NB: Wie meer wil weten over de Velsense Odd Fellows gaat naar: www.oddfellows-velsen.nl