Odd Fellow-boekenmarkt 28 april

Op zaterdag 28 april a.s. tussen 09.00 en 16.00 uur houden de Odd Fellows van Velsen een boekenmarkt in hun verenigingsgebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid. Voorheen stonden de Odd Fellows ook met hun tweedehands boeken op de jaarmarkt in Velsen, maar ze geven toch de voorkeur aan hun eigen gebouw. Hun voorraad boeken wordt steeds aangevuld met kwalitatief goede boeken en daardoor vinden deze bij velen gretig aftrek. Voor een euro zijn de meeste boeken te koop. Een enkel bijzonder boek is wat hoger geprijsd. Veel belangstellenden keren vaak met een handvol boeken gelukkig huiswaarts. De opbrengst van deze boekenmarkt komt, zoals altijd, ten goede aan een maatschappelijke project, waarvoor de Odd Fellows zich ten volle inzetten.  De organisatie van deze projecten is in handen van de IJmondloge (voor mannen) en de Duinroosloge (voor vrouwen).

Zodra bedoeld project bekend is zal dit op deze website en in de pers bekend worden gemaakt. De Odd Fellows kiezen regelmatig projecten die lokaal of regionaal gebonden zijn en die niet of niet voldoende worden gesubsidieerd en derhalve van donaties afhankelijk zijn.

Wie nog goede boeken voor het goede doel kan missen, kan de heer Breeman (zie hieronder) benaderen. Hij haalt ze dan graag even bij u af.

Informatie kan ook worden opgevraagd bij:

IJmondloge: Hr. K. Breeman, tel. 0255-536059; email: keesbreeman@hetnet.nl

Duinroosloge: Mevr. M. Stam, tel. 0255-522145; email: martinestam@quicknet.nl