Ledenwerving vaak moeizaam

Ledenwerving is voor veel verenigingen vaak een moeizame aangelegenheid. Om een vereniging (loge) van goede kwaliteit te hebben, streven Odd Fellows naar een goede balans tussen jonge en oudere leden. Dat is in feite belangrijker dan alleen maar veel leden. Voordeel van jonge(re) leden is dat zij met hun beroep nog midden in de maatschappij staan, een groot netwerk hebben en zelf ook nieuwe leden kunnen inbrengen. Het voordeel van niet meer beroepsmatig werkzame, oudere leden is, dat zij met hun opgedane ervaringen, meer tijd kunnen geven aan adviserende taken. Ondanks goede voorlichting en ‘public relations’ blijft het moeilijk om “nieuw bloed” te vinden. Meestal ontbreekt het mensen aan tijd. Ze zijn al bezet en nog een avond per week van huis is blijkbaar te belastend voor hen persoonlijk, maar ook voor hun privéleven. Het verenigingsleven biedt vele voordelen, maar kost ook tijd en moeite, vooral als deze extra uren buitenshuis vergen. Het hangt er natuurlijk ook van af, welke keuzes iemand in zijn leven maakt en of hij nu juist op zoek is naar een “club” als de Odd Fellows. Wie thuis komt van zijn werk en zich wil ontspannen voor de TV of computer…wie zal hem tegen houden? Maar ook: wie zal hem aansporen om eens navraag te doen naar de Odd Fellows in eigen gemeente? Waarom eigenlijk niet? Wie niet waagt, die niet wint.

“Uit welk deel van de gemeente Velsen of Haarlem u ook komt, u bent van harte welkom. Durf het aan en vraag om een persoonlijk gesprek. U bepaalt waar en wanneer. Ook zijn er zogenaamde introductie-avonden, waarvoor u zich kunt aan-melden. Het is allemaal geheel vrijblijvend.”.