Actief najaar van Velsense Odd Fellows

De Duinroosloge (voor vrouwen) en de IJmondloge (voor mannen) zijn na een welverdiende zomervakantie weer op hun vaste basis teruggekeerd, d.w.z. zij zijn begin september weer met hun (twee)wekelijkse bijeenkomsten begonnen. De leden van deze loges pakken ook  weer hun sociale activiteiten op. Door corona is enige vertraging in de afwerking ontstaan, maar deze worden dit najaar snel afgewerkt. Een aantal Velsense verenigingen/instellingen kunnen weer een mooie donatie tegemoet zien.

De belangrijkste activiteiten voor de IJmondloge zijn momenteel de nodige voorbereidingen op de viering van hun 100-jarig bestaan. Op 5 oktober bestaat deze loge exact 100 jaar. Een groot spandoek aan de voorgevel van hun logegebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, maakt dit sinds kort voor alle passanten duidelijk.

Door beide loges wordt ook de nodige aandacht besteed aan de groei van het ledenaantal. Wie belangstelling heeft voor het doen en laten van de Odd Fellows, wordt aangeraden hun website eens door te lezen.

Wie een goed gesprek waardeert in een sfeervolle omgeving, waarbij vooral ook naar jou geluisterd wordt, is van harte welkom. Odd Fellows zijn positief ingestelde mensen, die aan zichzelf en aan de samenleving willen werken en die in alle vertrouwelijkheid samen met anderen tot bezinning en verdieping willen komen. Dat alles met zoveel mogelijk een open oog, oor en hart.

De behoefte aan sociaal en fysiek contact is en blijft voor veel mensen nog steeds belangrijk, mede omdat het hun mentale gezondheid ten goede kan komen,

Velsense Odd Fellows kunnen die behoefte aan sociaal contact helpen invullen. Er voor elkaar zijn en samen werken aan een goede levenshouding zijn mogelijk door je als belangstellende aan te melden.

Wilt u eens een van onze werkzittingen of bijeenkomsten bijwonen, meldt u zich dan even aan middels onderstaande emailadressen of telefoonnummers.

De contact-emailadressen zijn: 29duinroos@oddfellows.nl of 40ijmond@oddfellows.nl

U kunt ook bellen met dhr. H. Bouma, 06-5369.8497 of mevr. N. Dekker,  06-5369.2779.

Voor meer informatie: zie de logewebsite: www.oddfellows-velsen.nl en de landelijke website: www.oddfellows.nl.