Ondanks Corona goede doorstart

Door de coronacrisis hebben ook de Velsense Odd Fellows het sinds begin maart van dit jaar niet gemakkelijk gehad. De Duinroosloge (voor vrouwen) en de IJmondloge (voor mannen) konden geen fysieke bijeenkomsten meer houden en ook hun sociale activiteiten ten behoeve van hun jaarlijkse goede doelenproject moesten worden opgeschort.

De leden gingen echter niet bij de pakken neerzitten en onderhielden op andere manieren goed onderling contact. Zo werden vanaf maart tot juli virtuele bijeenkomsten gehouden via videoverbinding. Na de zomervakantie zijn de loges vanaf begin september weer begonnen met zogenaamde hybride bijeenkomsten. Dat laatste betekent dat de leden de keus hebben om de bijeenkomsten fysiek bij te wonen in het coronoproof gemaakte logegebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid of om deze thuis via videoverbinding virtueel bij te wonen.

Voor de leden is natuurlijk het allerbelangrijkst dat ze elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, al zal dit in een enkel geval virtueel zijn. Verenigingsitems die waren opgeschort worden weer zoveel mogelijk opgepakt.

Beide loges beginnen dit najaar met een frisse doorstart, corona of niet !

De behoefte aan sociaal contact is tijdens deze coronaperiode voor velen in Velsen en omstreken  groot gebleken, mede gezien de vraag naar lidmaatschap van verenigingen en clubs die dit bieden.

Velsense Odd Fellows kunnen die behoefte aan sociaal contact helpen invullen. Er voor elkaar zijn en samen werken aan een goede levenshouding en aan verdieping is mogelijk door (kandidaat) lid te worden.

Zodra deze coronaperiode voorbij is, houden de Velsense Odd Fellows weer een gezamenlijke introductieavond, waarbij belangstellenden uit Velsen, maar ook uit de wijde omgeving van harte welkom zijn.

U hoeft echter niet te wachten op een toekomstige introductieavond!!!

Mocht u nu al belangstelling hebben, dan kunt u telefonisch of per email contact opnemen. Het kan zijn dat u meer informatie wilt, de nieuwsbrief wilt ontvangen of een nadere afspraak wilt maken.

De contact-emailadressen zijn: 29duinroos@oddfellows.nl of 40ijmond@oddfellows.nl

U kunt ook bellen met dhr. H. Bouma, 06-5369.8497; dhr. B. Wellink,  06-3875.8203 of mevr. N. Dekker,  06-5369.2779.

Voor meer informatie: zie deze logewebsite en de landelijke website: www.oddfellows.nl.