Oproep van Velsense Odd Fellows !

De Velsense Odd Fellows zijn weer helemaal terug na ruim twee jaren coronacrisis. Half februari van dit jaar zijn we weer begonnen met onze fysieke bijeenkomsten en sociale activiteiten, gericht op de samenleving. Helaas stagneerde gedurende deze nare coronaperiode onze ledenaanwas. Daarom starten we dit voorjaar met een oproep aan alle bewoners niet alleen in de IJmond, maar ook in geheel Zuid-Kennemerland, om belangstelling te tonen voor datgene waar wij voor staan. Kortom, om onze vereniging zo nodig te komen versterken.

En waar staan wij dan voor? Odd Fellows, mannen en vrouwen, houden er een positieve levenshouding op na die perspectief biedt op een betere toekomst en wereld. Wij menen en hopen ons steentje hieraan te kunnen bijdragen. Ons streven is er op gericht dat we niet alleen werken aan onszelf, maar ook aan de samenleving, te beginnen in onze eigen naaste omgeving. Kortom, wij staan voor vertrouwen, verdieping en verbinding. Dat het bij ons niet alleen bij mooie woorden blijft, mag blijken uit de daadwerkelijk hulp die wij al jarenlang bieden aan instellingen en personen in de IJmond, die daar behoefte aan hebben. Dat laatste zien wij als een sociale opdracht.

De IJmondloge (voor mannen) en de Duinroosloge (voor vrouwen) werken in deze samen om zich in te zetten voor bovenvermelde doelstellingen. Beide loges maken deel uit van de wereldwijde en onafhankelijke organisatie van Odd Fellows.

De Velsense Odd Fellows, met hun verenigingsgebouw gevestigd aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, willen onderdak bieden aan eenieder die nieuwsgierig en leergierig is, die eigen inbreng heeft en die kan luisteren naar en wil leren van een goed gesprek. Echter ook eenieder, die van een gezellige en vertrouwelijke sfeer houdt. Middels regelmatige bijeenkomsten onderhouden wij fysiek contact.

Wanneer u belangstelling heeft voor bijv. een geheel vrijblijvende kennismaking met de IJmondloge (mannen) of de Duinroosloge (vrouwen), neem dan s.v.p. contact op met het secretariaat van genoemde loges.

IJmondloge: 40ijmond@oddfellows.nl Duinroosloge:29duinroos@oddfellows.nl

Wilt u meer weten? Neem dan alvast een kijkje te nemen op onze website: www.oddfellows-velsen.nl

Bijzonderheid: De IJmondloge viert op 5 oktober a.s. (2022) haar 100-jarig bestaan. Belangstellenden kunnen t.z.t gratis aanspraak maken op de “100 Jaar Geschiedenis van de IJmondloge” (in PDF), waarbij u kennis kunt nemen van de historie van de eerste Velsense Odd Fellows vanaf 1922.