Een goed begin van 2016

De mannen van de IJmondloge en de vrouwen van de Duinroosloge zijn het nieuwe jaar goed begonnen.

Eind november 2015 hielden zij “open huis” en konden genodigden en belangstellenden een loge-avond meemaken,

zoals dat bij Odd Fellows gebruikelijk is. De leden van beide loges zetten die avond hun beste beentje voor.

De verstrekte informatie en de opgedane ervaring, voor zover al niet bekend, kwam blijkbaar goed over,

want aan het eind van de avond, bleek de belangstelling van een aantal gasten dermate groot, dat

zij blijk gaven in het nieuwe jaar (2016) lid te willen worden. Dat betekent dat in beide loges al in januari en februari 2016

de eerste drie kandidaten officieel zullen toetreden. Beide loges houden er rekening mee dat dit jaar nog een aantal

kandidaten zich zullen aanmelden.

Ook leest u hier alvast de nieuwe datum van de volgende introductie-avond, namelijk donderdag 10 maart 2016.

Hierbij dus een nieuwe oproep aan alle belangstellende lezers van dit bericht:

Meldt u zich alvast aan voor deze avond. Dat kan via deze website.

Laat het nieuwe jaar 2016 ook voor u een goed begin zijn!