Donatie Hospice “De Heidenberg”

Op zaterdag 6 januari (2018) werd tijdens de Nieuwjaarsviering van beide loges, een symbolische cheque van € 3850. = overhandigd door de heer Wandrick Koehorst, voorzitter van de gezamenlijke commissie Maatschappelijk Activiteiten, aan een afgevaardigde van het hospice “De Heidenberg” in Santpoort-Noord. Hier wordt de terminaal zieke mens in zijn laatste levensfase liefdevol naar zijn einde begeleid, omdat dit thuis of elders niet mogelijk is.

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een goed resultaat af door zich het afgelopen jaar samen in te zetten voor het hierboven vermelde goede doel.

Het bedrag werd door de leden van beide loges bijeengebracht door een drietal acties, waaronder de jaarlijkse brocante- en boekenmarkt en de jaarlijkse kerstbrodenactie. Tijdens deze laatste actie werden er boven verwachting 1078 broden besteld c.q. gekocht (in 2016: 528). Door een toeslag op de kerstbroden kwam er dus alleen al voor deze actie een flink bedrag binnen.

De afgevaardigde van het hospice deelde na ontvangst van de donatie mee dat hij niet alleen dankbaar was, maar ook blij verrast was met de hoogte van het bedrag. Hij deelde ook mee waaraan het geld besteed zou worden, namelijk aan een dekenkast en aan renovatie van een aantal kamers.

DSC_0426

De leden van beide loges kunnen met voldoening terugkijken op deze succesvolle actie. De geestdriftige commissie MA is alweer op zoek naar een goed doel voor het jaar 2018, waarvoor zij zich weer ten volle zal inzetten.

(Samensteller: Ben Wellink)