Succesvolle kerstbrodenactie

Geestdrift werkt zelfversterkend!

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een bovenmatig resultaat af door zich samen in te zetten voor de jaarlijkse kerstbrodenactie, onder leiding van hun gezamenlijke commissie Maatschappelijk Activiteiten (MA).

Er werden in totaal 1078 broden besteld c.q. gekocht (in 2016: 528). Alle leden spraken hun sociale netwerk aan, zoals familie, collega’s en kennissen. Al in juli van dit jaar werden bedrijven benaderd, waar de leden werkzaam waren of waren geweest, zodat de broden nog mee konden ‘liften’ in het kerstpakket van de werknemers.

Door een MA-toeslag van € 1,50 op de kerstbroden kwam de totale opbrengst voor deze actie op (1078 x € 1,50) € 1617.=

Leden die door persoonlijke omstandigheden geen broden hadden besteld, deden toch mee aan deze actie door een gift te storten; ze brachten samen nog eens een paar honderd euro op.

Eén ding is beide loges overduidelijk geworden: geestdrift wekt nieuwe geestdrift op en is in positieve zin erg besmettelijk. Kortom, geestdrift werkt zelfversterkend!

De dankbare commissie MA zal namens beide loges, tijdens hun Nieuwjaarsviering op zaterdag 7 januari 2018 het totaalbedrag (van deze en eerdere acties in 2017) middels een symbolische cheque overhandigen aan het Hospice  “De Heideberg” in Santpoort-Noord (gemeente Velsen)

(Samensteller: Ben Wellink)

“De Heideberg”