Berichten

Kunststuk

In de banner boven deze website ziet u rechts de vuurtoren van IJmuiden. In haar licht, dat tot waakzaamheid oproept en richting wil aangeven, ziet u een aantal symbolen dat bij Odd Fellows in gebruik is, zoals de eerder besproken drie schakels en de wereldbol. Wie goed kijkt ziet ook nog een zandloper. Deze banner is samengesteld uit de drie aaneengesloten panelen, die te zien zijn in de recreatiezaal van het logegebouw. Deze kleurenpracht is gemaakt door de bekende kunstschilder Dick Zwier (1915-1993) van geboorte IJmuidenaar, ter gelegenheid van de opening van het gebouw in 1969. Het was een geschenk van zijn broer Wout, die in die periode lid was van de IJmondloge. Een miniatuur hiervan is in het bezit van een familielid van de kunstschilder.

Herinneringen

Soms zijn herinneringen de laatste kostbaarheden die je als ouder wordende mens kunt hebben. Soms zijn ze te pijnlijk om te herinneren. Maar altijd hebben ze betekenis. Het is ook goed te beseffen dat herinnering en verbeelding door elkaar kunnen gaan lopen. In dat geval maakt onze raadselachtige geest de dingen mooier of lelijker dan ze in werkelijkheid waren. Herinnering heeft te maken met ons verleden, maar speelt zich af in het heden en kan daarom bepalend zijn voor onze toekomst.

Mensen zijn goed in het in stand houden van hun boosheid, van hun teleurstellingen, kortom het bewaren en onderhouden van opgelopen verdriet. Alhoewel erg menselijk., is blijvende boosheid echter een obstakel dat jezelf belemmert te genieten en…. opnieuw te vertrouwen. Laten we ons niet alleen de ellende herinneren, maar vooral ook de liefde die je kreeg en mocht geven; herinner je de vriendschap die je mocht geven en ontvangen. Herinner je al de keren dat je moest lachen en glimlachen om het leven en om jezelf. Het menselijk leven is er een van vallen en opstaan. Maar dat is niet erg. Het is een leerproces, dat bij het leven hoort. Vallen en opstaan, daar word je lenig van. De toekomst kennen we niet, maar we kunnen er nu aan werken om straks een goede geest achter te laten. Dat zou bijv. kunnen door de zekerheden van gisteren niet als hindernis op te werpen voor de dynamiek van vandaag en morgen.

Herinneringen – gebeurtenissen uit het verleden dus – zijn slechts zinvol indien we ervan leren, hoe we NU onze toekomst zullen inrichten.

Koester goede herinneringen. Koester bijv. vriendschap als een kostbaar bezit. Wil het verzorgen en onderhouden, dan hebben we een krachtig instrument in handen om verdeeldheid, dichtbij en veraf, te bestrijden en misschien uiteindelijk te overwinnen.

Want waar menselijkheid schaars wordt, wordt vriendschap kostbaar.

 

(bron: of-bw/2002)

Ledenwerving vaak moeizaam

Ledenwerving is voor veel verenigingen vaak een moeizame aangelegenheid. Om een vereniging (loge) van goede kwaliteit te hebben, streven Odd Fellows naar een goede balans tussen jonge en oudere leden. Dat is in feite belangrijker dan alleen maar veel leden. Voordeel van jonge(re) leden is dat zij met hun beroep nog midden in de maatschappij staan, een groot netwerk hebben en zelf ook nieuwe leden kunnen inbrengen. Het voordeel van niet meer beroepsmatig werkzame, oudere leden is, dat zij met hun opgedane ervaringen, meer tijd kunnen geven aan adviserende taken. Ondanks goede voorlichting en ‘public relations’ blijft het moeilijk om “nieuw bloed” te vinden. Meestal ontbreekt het mensen aan tijd. Ze zijn al bezet en nog een avond per week van huis is blijkbaar te belastend voor hen persoonlijk, maar ook voor hun privéleven. Het verenigingsleven biedt vele voordelen, maar kost ook tijd en moeite, vooral als deze extra uren buitenshuis vergen. Het hangt er natuurlijk ook van af, welke keuzes iemand in zijn leven maakt en of hij nu juist op zoek is naar een “club” als de Odd Fellows. Wie thuis komt van zijn werk en zich wil ontspannen voor de TV of computer…wie zal hem tegen houden? Maar ook: wie zal hem aansporen om eens navraag te doen naar de Odd Fellows in eigen gemeente? Waarom eigenlijk niet? Wie niet waagt, die niet wint.

“Uit welk deel van de gemeente Velsen of Haarlem u ook komt, u bent van harte welkom. Durf het aan en vraag om een persoonlijk gesprek. U bepaalt waar en wanneer. Ook zijn er zogenaamde introductie-avonden, waarvoor u zich kunt aan-melden. Het is allemaal geheel vrijblijvend.”.