Berichten

Odd Fellows geven € 3000.=

Op zaterdagmiddag 2 oktober laatstleden overhandigde wethouder Annette Baerveldt in het logegebouw van de Odd Fellows aan de Stationsweg 95 in Velsen-zuid, een symbolische cheque van € 3000.= aan het Logeerhuis IJmuiden, gevestigd aan de Linnaeusstraat 8a in IJmuiden. De cheque werd in ontvangst genomen door mevrouw Welbedacht, teamleider van het Logeerhuis. Zij was verheugd met dit onverwacht hoge bedrag, dat door de twee Velsense loges, de Duinroosloge en de IJmondloge, bijeen was gebracht in het kader van het project voor maatschappelijke ondersteuning. Men heeft dit mooie bedrag onder meer kunnen bijeenbrengen door de opbrengst van een vlooienmarkt en de verkoop van tweedehands boeken op de jaarmarkt in Velsen-zuid.
Een dankbare mevrouw Welbedacht legde uit dat het bedrag goed besteed zou worden aan extra voorzieningen in het huis. Het logeerhuis biedt opvang voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Kunststuk

In de banner boven deze website ziet u rechts de vuurtoren van IJmuiden. In haar licht, dat tot waakzaamheid oproept en richting wil aangeven, ziet u een aantal symbolen dat bij Odd Fellows in gebruik is, zoals de eerder besproken drie schakels en de wereldbol. Wie goed kijkt ziet ook nog een zandloper. Deze banner is samengesteld uit de drie aaneengesloten panelen, die te zien zijn in de recreatiezaal van het logegebouw. Deze kleurenpracht is gemaakt door de bekende kunstschilder Dick Zwier (1915-1993) van geboorte IJmuidenaar, ter gelegenheid van de opening van het gebouw in 1969. Het was een geschenk van zijn broer Wout, die in die periode lid was van de IJmondloge. Een miniatuur hiervan is in het bezit van een familielid van de kunstschilder.

Herinneringen

Soms zijn herinneringen de laatste kostbaarheden die je als ouder wordende mens kunt hebben. Soms zijn ze te pijnlijk om te herinneren. Maar altijd hebben ze betekenis. Het is ook goed te beseffen dat herinnering en verbeelding door elkaar kunnen gaan lopen. In dat geval maakt onze raadselachtige geest de dingen mooier of lelijker dan ze in werkelijkheid waren. Herinnering heeft te maken met ons verleden, maar speelt zich af in het heden en kan daarom bepalend zijn voor onze toekomst.

Mensen zijn goed in het in stand houden van hun boosheid, van hun teleurstellingen, kortom het bewaren en onderhouden van opgelopen verdriet. Alhoewel erg menselijk., is blijvende boosheid echter een obstakel dat jezelf belemmert te genieten en…. opnieuw te vertrouwen. Laten we ons niet alleen de ellende herinneren, maar vooral ook de liefde die je kreeg en mocht geven; herinner je de vriendschap die je mocht geven en ontvangen. Herinner je al de keren dat je moest lachen en glimlachen om het leven en om jezelf. Het menselijk leven is er een van vallen en opstaan. Maar dat is niet erg. Het is een leerproces, dat bij het leven hoort. Vallen en opstaan, daar word je lenig van. De toekomst kennen we niet, maar we kunnen er nu aan werken om straks een goede geest achter te laten. Dat zou bijv. kunnen door de zekerheden van gisteren niet als hindernis op te werpen voor de dynamiek van vandaag en morgen.

Herinneringen – gebeurtenissen uit het verleden dus – zijn slechts zinvol indien we ervan leren, hoe we NU onze toekomst zullen inrichten.

Koester goede herinneringen. Koester bijv. vriendschap als een kostbaar bezit. Wil het verzorgen en onderhouden, dan hebben we een krachtig instrument in handen om verdeeldheid, dichtbij en veraf, te bestrijden en misschien uiteindelijk te overwinnen.

Want waar menselijkheid schaars wordt, wordt vriendschap kostbaar.

 

(bron: of-bw/2002)