Lustrumviering: 90 jaar

Op 5 oktober 2012 bestaat de IJmondloge 90 jaar!  Zij wil dit heuglijke feit herdenken en vieren op donderdag 11 oktober a.s. De loge heeft vele leden uit de omringende loges uitgenodigd, maar ook hoofdbestuursleden en niet-Ordeleden. Er wordt een herden-kingsboek “90 jaar geschiedenis van de IJmondloge” gepresenteerd en een fotograaf zal die avond alles vastleggen. Zoals elke logeavond, bestaat ook deze feestavond uit twee onderdelen. In hun bezinningsruimte zal op een wat meer ethische en esthetische wijze uitdrukking worden gegeven aan deze herdenking, waarbij goed gekozen teksten met muziek en zang zullen worden omlijst. Daarna gaat men naar de recreatieruimte voor een gezellig samenzijn, waar uiteraard een hapje en drankje en uiteraard ook vele felicitaties zullen volgen.

De IJmondloge gaat vervolgens gewoon weer verder, op weg naar  haar eeuwfeest in 2022. Ze gaan door met het werk waarmee haar pioniers zijn begonnen.

In die zin zijn we allemaal pioniers: steeds weer de moed opbrengend om door te gaan

met datgene wat in onze ogen goed is voor de samenleving in het algemeen en de medemens in het bijzonder. Het is niet goed als goede mensen niets doen!

NB: op deze website komt  u onder “IJmondloge” meer over ons ontstaan te weten.