Viering van 90-jarige IJmondloge

Afgelopen donderdagavond herdachten de Odd Fellows van de IJmondloge in Velsen dat zij 90 jaar geleden, op 5 oktober 1922, werden opgericht. Zij vierden dit heuglijke feit in hun logegebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid. Hun verenigingsgebouw is voor passanten herkenbaar aan de voorgevel met de wereldbol en de verticale witte letters ‘Odd Fellows’.

Het was een heel bijzondere avond, niet alleen voor de eigen leden, maar ook voor tientallen leden van andere loges en vertegenwoordigers van de Grootloge. Ook de Grootmeester van de Orde in Nederland en België was aanwezig. Het was een open bijeenkomst, hetgeen betekent dat ook niet-Ordeleden uitgenodigd en aanwezig waren. Na ontvangst met koffie en gebak werden in de bezinningsruimte zinvolle teksten uitgesproken en dit alles omlijst met prachtige muziekstukken. Twee toepasselijke zangstukken werden gebracht door de blinde en klassiek geschoolde bas-zanger Bob Bullee. (U kunt informatie over hem op internet vinden.) Het thema van deze avond “Pioniers, dat zijn we allemaal”, klonk in alle teksten door.

Weer terug in de recreatiezaal, brachten vele sprekers en spreeksters, tussen de hapjes en drankjes door, hun gelukswensen uit. De 90-jarige IJmondloge werd alom geprezen voor haar inzet en volharding om toch vooral jonge(re) leden aan te trekken. Bijvoorbeeld: voor haar volgende introductiedag, 29 november a.s. zijn er, tot nu toe   50 uitnodigingen verzonden. Deze belangstellenden uit heel Zuid-Kennemerland krijgen regelmatig nieuwsbrieven toegezonden, zodat ze vooraf tijdig zijn geïnformeerd.

De avond werd verder gevuld met nog twee liederen van Bob Bullee waaronder het bekende “I did it my way” van Frank Sinatra. Ook werd het boek “90 Jaar geschiedenis van de IJmondloge” geïntroduceerd, waarvan oud-secretaris Ton Wijnstroom het eerste exemplaar ontving. Op zaterdag 13 oktober kwamen de leden van de IJmond- en Duinroosloge met hun partners opnieuw samen in hun logegebouw, om daar te genieten van een gezellig samenzijn met een uitstekend verzorgd buffet.

De 90-jarige, maar nog zeer vitale IJmondloge kan dankbaar terugzien op een geslaagde herdenking.

De IJmondloge maakt deel uit van de Nederlandse Independent Order of Odd Fellows, die op haar beurt weer deel is van de gelijknamige wereldwijde Orde. De IJmondloge telt momenteel 33 leden en is op zoek naar nog meer (jongere) leden. De laatste jaren is een zestal jonge leden toegetreden, die op hun beurt weer andere jonge leden aan-trekken. De leden hopen zodoende op een groeiend en bloeiend logeleven.

Odd Fellows willen binnen eigen loge werken aan zichzelf en aan meer harmonie in de samenleving. Hun maatschappelijke betrokkenheid tonen zij door de hulpbehoevende medemens te ondersteunen. Zij zien dit als een sociale opdracht. Het gaat de leden om een positieve levenshouding, waarbij een goed gesprek, onderling vertrouwen, vriend-schap en gezelligheid een belangrijke rol spelen. Zij onderschrijven de leus dat vriendschap sterk staat in een wereld van verschil.

Mocht u belangstelling hebben, dan  kunt u meer informatie vinden op deze website.