Berichten

Ondanks Corona goede doorstart

Door de coronacrisis hebben ook de Velsense Odd Fellows het sinds begin maart van dit jaar niet gemakkelijk gehad. De Duinroosloge (voor vrouwen) en de IJmondloge (voor mannen) konden geen fysieke bijeenkomsten meer houden en ook hun sociale activiteiten ten behoeve van hun jaarlijkse goede doelenproject moesten worden opgeschort.

De leden gingen echter niet bij de pakken neerzitten en onderhielden op andere manieren goed onderling contact. Zo werden vanaf maart tot juli virtuele bijeenkomsten gehouden via videoverbinding. Na de zomervakantie zijn de loges vanaf begin september weer begonnen met zogenaamde hybride bijeenkomsten. Dat laatste betekent dat de leden de keus hebben om de bijeenkomsten fysiek bij te wonen in het coronoproof gemaakte logegebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid of om deze thuis via videoverbinding virtueel bij te wonen.

Voor de leden is natuurlijk het allerbelangrijkst dat ze elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, al zal dit in een enkel geval virtueel zijn. Verenigingsitems die waren opgeschort worden weer zoveel mogelijk opgepakt.

Beide loges beginnen dit najaar met een frisse doorstart, corona of niet !

De behoefte aan sociaal contact is tijdens deze coronaperiode voor velen in Velsen en omstreken  groot gebleken, mede gezien de vraag naar lidmaatschap van verenigingen en clubs die dit bieden.

Velsense Odd Fellows kunnen die behoefte aan sociaal contact helpen invullen. Er voor elkaar zijn en samen werken aan een goede levenshouding en aan verdieping is mogelijk door (kandidaat) lid te worden.

Zodra deze coronaperiode voorbij is, houden de Velsense Odd Fellows weer een gezamenlijke introductieavond, waarbij belangstellenden uit Velsen, maar ook uit de wijde omgeving van harte welkom zijn.

U hoeft echter niet te wachten op een toekomstige introductieavond!!!

Mocht u nu al belangstelling hebben, dan kunt u telefonisch of per email contact opnemen. Het kan zijn dat u meer informatie wilt, de nieuwsbrief wilt ontvangen of een nadere afspraak wilt maken.

De contact-emailadressen zijn: 29duinroos@oddfellows.nl of 40ijmond@oddfellows.nl

U kunt ook bellen met dhr. H. Bouma, 06-5369.8497; dhr. B. Wellink,  06-3875.8203 of mevr. N. Dekker,  06-5369.2779.

Voor meer informatie: zie deze logewebsite en de landelijke website: www.oddfellows.nl.

Bijzondere oproep !!!!

Een nieuw jaar……….een nieuw begin……… een goed voornemen

Meld u aan als kandidaat-lid van de Velsense Odd Fellows

  1. Voor de Duinroos/vrouwenloge: mevr. H. Langheld,

tel. 0255-521105; email: 29duinroos@oddfellows.nl

  • Voor de IJmond/mannenloge: dhr. H. Bouma,

tel. 06-5369 8497; email: info@ind-part.com

  • Voor de IJmond/mannenloge: dhr. B. Wellink,

tel. 0251-228268; email: bwellink@zonnet.nl

NB: na uw aanmelding volgt eerst een vrijblijvend gesprek

na gemaakte afspraak

Donatie aan Wopsie Topsie Kinderkamp

Op zaterdag 4 januari j.l. werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie van beide loges in hun gebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, een symbolische cheque van € 3750. = overhandigd door de heer Wandrick Koehorst, voorzitter van de gezamenlijke commissie Maatschappelijk Activiteiten, aan mevrouw Ingrid Velzel-Maas van Wopsie Topsie Kinderkamp, onderdeel van de Sportbond  IJmuiden. Zij was met 3 andere bestuursleden bij deze uitreiking aanwezig.

Het Wopsie Topsie kinderkamp heeft altijd een ideële (non-profit) grondslag gehad. Het uitgangspunt was en is het organiseren van goed betaalbare kinderkampen voor kinderen van 7 -12 jaar; ook voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben. Natuurlijk zijn kinderen uit alle gezindten welkom, niemand wordt geweigerd. Tijdens deze kampen wordt er een prijs/beker uitgereikt aan het kind dat zich het meest sociaal opstelt tijdens het kamp. Zonder giften zou dit niet haalbaar zijn.

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een goed resultaat af door zich het afgelopen jaar samen in te zetten voor het hierboven vermelde goede doel.

Het bedrag werd door de leden van beide loges bijeengebracht door een drietal acties: de jaarlijkse brocante- en boekenmarkt, een bingo-prijzenfestijn en de jaarlijkse kerstbrodenactie. Tijdens deze laatste actie werden er boven verwachting in 2019 ruim 1900 broden besteld of gekocht (in 2018: 1300). Door een toeslag op de kerstbroden kwam er dus alleen al voor deze actie een flink bedrag binnen.

Namens de afvaardiging van Wopsie Topsie deelde mevrouw Ingrid Velzel na ontvangst van de donatie mee dat zij niet alleen dankbaar, maar ook blij verrast was met de hoogte van het bedrag. Zij deelde ook mee hoe de donatie besteed zou worden. Het kinderkamp wordt namelijk verrijkt met een aantal nieuwe tenten en bijbehorende attributen.

De leden van beide loges kunnen met voldoening terugkijken op deze succesvolle actie. De geestdriftige commissie MA richt zich al weer op een nieuw goed doel voor het jaar 2020, waarvoor zij zich weer ten volle zal inzetten.

Tekst bij aangeleverde foto: Links mevr. Ingrid Velzel, in het midden dhr. Wandrick Koehorst