Berichten

Brocante en boekenmarkt 18-5

Op zaterdag 18 mei a.s. tussen 10.00 en 13.00 uur houden de Odd Fellows van Velsen weer een brocante (vlooienmarkt), annex boekenmarkt in hun verenigingsgebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid.

Parkeren kan in de naaste omgeving, o.a. op de parkeerplaats op de hoek met de Min. van Houtenlaan.

Hun voorraad boeken wordt steeds aangevuld met kwalitatief goede boeken en daardoor vinden deze bij velen gretig aftrek. Voor een euro zijn de meeste boeken te koop. Een bijzonder boek is wat hoger geprijsd. Dit jaar zijn er meer boeken dan zolderspulletjes in de aanbieding.

De opbrengst van deze brocante- en boekenmarkt komt zoals altijd, ten goede aan een maatschappelijk project, waarvoor de Odd Fellows zich ten volle inzetten. Voor dit jaar is het goede doel, het “Wopsie Topsie kinderkamp”. Dit kinderkamp is gebaseerd op een non-profit grondslag en wordt al ruim 60 jaar georganiseerd door en namens de Sportbond IJmuiden, ook voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben.

De organisatie van deze projecten is in handen van de commissie Maatschappelijke Activiteiten van de IJmondloge (voor mannen) en de Duinroosloge (voor vrouwen).

De Odd Fellows van Velsen kiezen regelmatig projecten die lokaal of regionaal gebonden zijn en die niet of niet voldoende worden gesubsidieerd en daarom van donaties afhankelijk zijn.

.Vanuit hun sociale opdracht voelen Odd Fellows zich betrokken bij de samenleving en in het bijzonder bij de hulpbehoevende medemens. Op deze website kunt u meer informatie over de Odd Fellows vinden en kunt u ook nader contact zoeken

In actie bij NL.DOET

Op zaterdag 16 maart j. l. hebben een aantal dames van de Duinroosloge en zeven mannen van de IJmondloge van de Velsense Odd Fellows, in het kader van ‘NLdoet’ van het Oranjefonds, vrijwilligerswerk verricht in de eigen regio. Dit keer op locaties in Spaarndam en Beverwijk.

Door een aantal dames van de Duinroosloge werd in het buurthuis van Spaarndam een heerlijke lunch verzorgd voor een dertigtal eenzame ouderen. Ze genoten zichtbaar en waren blij met al wat hen werd voorgeschoteld. Dit alles werd bovendien feestelijk omlijst door zang  en dans. Al met al een heel gezellige bedoening voor deze groep ouderen, die deze extra aandacht zeer op prijs stelde.

De heren van de IJmondloge (zie foto) waren op deze zaterdag vanaf 09.30 uur tot diep in de namiddag volop bezig in het woonzorg-complex ‘Huis ter Wijck’ aan de Plesmanweg in Beverwijk. Er werd een muur geschilderd, maar de mannen waren vooral bezig om, samen met de bewoners, kleine witte borden te beschilderen (162 stuks) en die vervolgens ook op te hangen.

Iedereen, vrijwilligers, personeel en vooral de bewoners konden achteraf alleen maar dankbaar concluderen dat deze activiteit geslaagd was. Een saaie witte ruimte was omgetoverd tot een gezellige, fleurige en persoonlijke hal.

Evenals vorige jaren was ook dit vrijwilligersproject pure immateriële hulpverlening. Odd Fellows voelen zich door hun sociale opdracht zeer betrokken bij de hulpbehoevende medemens.

Als u meer wilt weten over deze Odd Fellows, kijk dan even op deze website: www.oddfellows-velsen.nl. Vanuit deze website kunt u doorlinken naar hun facebook-pagina

(https://www.facebook.com/oddfellowsvelsen/) Ook op Instagram kunt u hen vinden

(https://www.instagram.com/oddfellowsvelsen/ )

Lezing en open bijeenkomst

Velsen-Zuid. De Odd Fellows van de IJmond- en Duinroosloge vieren in april van dit jaar dat hun wereldwijde organisatie 200 jaar geleden in Baltimore (USA) werd gesticht. Op nationaal niveau vindt deze viering op grootse wijze plaats op 6 april a.s. in Emmeloord. Deze viering zal gepaard met een grote donatie aan het project Kindercoaches van het Leger des Heils. Met dit bedrag kan de professionele opleiding van deze coaches worden bekostigd, hopelijk tot in lengte van jaren.

Alle loges (afdelingen) in Nederland en België hebben aan dit substantiële bedrag bijgedragen, ook de Velsense Odd Fellows.

In Velsen wordt dit gevierd door alle belangstellende inwoners van de regio IJmond en Zuid-Kennemerland uit te nodigen voor een tweetal interessante evenementen, te weten:

  • Op donderdag 4 april vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in het gebouw van de Odd Fellows aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid. Omstreeks 20.00 uur zal de heer Pieter Terpstra een lezing c.q. presentatie geven, getiteld: “Mens zijn in een veranderende wereld”. Spreker, die van huis uit theoloog is, zal aan de hand van het boek Homo-Deus (‘supermens’) van de schrijver Harari, ingaan op de soms ingrijpende veranderingen van onze tijd. Zijn we aangeland op een kantelpunt in de menselijke geschiedenis? Zal de mens zich voldoende kunnen aanpassen? Waar gaan we naar toe en moeten we bang zijn voor de toekomst? Het zijn vragen, waarover we na afloop met elkaar in gesprek zullen gaan.
  • Op donderdag 11 april vanaf 19.30 uur bent u (opnieuw) van harte welkom in het hierboven vermelde Odd Fellowgebouw. U kunt dan, hoogstwaarschijnlijk voor de eerste keer, een Odd Fellowgebouw van binnen bekijken. Na een introductie over ons doen en laten,  kunt u een bijeenkomst meemaken in onze bezinningsruimte, zoals dat bij de Odd Fellows wekelijks of tweewekelijks gebruikelijk is. Uiteraard is er alle ruimte voor het stellen van vragen.

Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen hierbij het verzoek om u vooraf even aan te melden bij:

De heer H. Bouma, tel. 06-5369.8497, email: info@ind-part.com;

De heer B. Wellink, tel. 0251-228268, email: bwellink@zonnet.nl;                           

De heer A. de Swart, tel. 06-2244.9345, email: 40ijmond@oddfellows.nl;

Laat ons s.v.p. even weten of u komt:

  1. Voor de lezing op 4 april / voor de bijeenkomst op 11 april / voor beide;
  2. Alleen / met partner of ander.

Opm.: – parkeren kan o.a. op de hoek met de Min. van Houtenlaan;

      – beide evenementen zijn gratis toegankelijk en inclusief koffie en consumptie.

Ons adres is: Stationsweg 95, 1981 BB Velsen-Zuid.