Berichten

Interview lokale omroep van Velsen”Seaport”

Interview door John van Opijnen, medewerker lokale omroep van Velsen “Seaport” op zaterdag 29 juli 2023 tussen 11-12 uur.

Geïnterviewde: Ben Wellink, lid IJmondloge

Live Radioprogramma “Kijk in de Wijk” van 11.00 tot 12.00 uur

 [onderstaande tekst is geen letterlijke transcriptie van het interview,                                    maar een vrije ‘vertaling’ ervan]

John tijdens interview in de studio

VRAGEN:

Wat betekent “Odd Fellows” (volgens een woordenboek “vreemde kerels”)?

Beide woorden hebben meer betekenissen. In begin 18e eeuw bestond die benaming al en werden hiermee handwerkslieden bedoeld die niet waren aangesloten bij een gilde (nu zou je ‘vakbond’ zeggen), een soort vrije of losse vakman of handarbeider. Odd staat dan dus voor vrij/los/onafhankelijk en Fellow voor vakgenoot/vakbroeder (collega)

Loges van toen en ook nu nog dragen enige kenmerken van de vroegere gilden. Toen de gilden (groten) deels buitenspel kwamen te staan, bleven de leden zich toeleggen op onderling hulpbetoon. Nog weer later werden ook hulpbehoevenden in de samenleving geholpen. Odd Fellows hebben sinds hun oprichting een sociale opdracht (goede werken) meegekregen. Daaraan houden zij zich nog steeds.

Hoe moet de passant van ons gebouw “Odd Fellows” vertalen?

De passant kan de hedendaagse Odd Fellows zien als een groep vrije mensen, mannen en vrouwen, onafhankelijk van andere organisaties, die ieder voor zich, maar ook als team, met hun eigen talenten willen samenwerken om hun naaste omgeving positief te beïnvloeden. Kortom, gewone en allemaal verschillende mensen met een perspectief op een meer harmonische samenleving. De Orde van Odd Fellows, anno 2023, is gebaseerd op filosofisch-humaan gedachtegoed. De beide Velsense loges zijn zelfstandige verenigingen en onderdeel van de wereldwijde Onafhankelijke Organisatie van Odd Fellows.

Waar komt die naam vandaan?

De Engelse benaming is historisch ontstaan en dat wordt pas goed duidelijk in 1734.*** Dan verschijnt in Londen de 1e Odd Fellowloge en later volgen meer loges,  ook in Manchester. Vanuit Manchester emigreerde kort na zijn huwelijk in 1817 een Odd Fellow naar Baltimore (USA). Zijn naam was Thomas Wildey. Hij zocht en vond daar andere leden. Samen richtten zij in 1819 de eerste loge in Amerika op. Van daaruit verschenen de loges ook op andere continenten. Via Duitsland werd in 1877 te Amsterdam de eerste Nederlandse loge opgericht. In de loop der jaren werden de vrouwen binnen de Orde steeds zelfstandiger en kennen nu dan ook eigen geheel zelfstandige loges. Ook zijn er al een paar gemengde loges.

***De Odd Fellows in Londen wilden zich na hun oprichting in 1734 onderscheiden van soortgelijke organisaties, waar alleen de meer adellijke en welgestelde heren lid van konden worden. Bij de Odd Fellows konden toen ook mensen terecht uit lagere standen.

Waarom ziet het gebouw er zo donker van buiten uit, gezien vanaf de weg?

Uit het archief is gebleken dat de architect in 1968 eerst een ander vriendelijker gebouw met ramen en inclusief een woning voor de toenmalige huismeester wilde bouwen, maar die bouwschets werd toen door de gemeente afgewezen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de architect in tweede instantie  besloten om het gebouw aan de buitenkant sober te houden, om te benadrukken dat schoonheid van binnen zit. Immers zodra je het gebouw binnenkomt word je verrast door haar kleurrijke en bijzondere interieur en … binnen mogen de leden, even afgesloten van  de buitenwereld, tot rust en bezinning komen, zich veilig voelen en zich in alle  beslotenheid en vertrouwen uitspreken (ook dat lijkt op een vorm van schoonheid)

Vroeger speelde het OF-leven zich veel meer besloten af. In het verleden werden organisaties als de onze vervolgd door kerken en alleenheersers; in 40-45  werden OF’s zelfs verboden.     Ze  liepen toen dus niet zo gauw te koop met hun lidmaatschap.

De tijden zijn echter veranderd. Ze timmeren tegenwoordig tamelijk veel aan de weg en iedereen die meer over hen wil weten is welkom. U kunt zich ook aanmelden om eens een open bijeenkomst mee te maken. Er is een actuele website en ze publiceren regelmatig in de pers. Belangstelling is altijd welkom.

Wat doen de Odd Fellows eigenlijk?                                                                                        

OF’s, mannen en vrouwen, werken aan zichzelf en aan de samenleving. Zij vinden dat ze medeverantwoordelijk zijn voor mens en samenleving. In hun regelmatige bijeenkomsten zijn ze bezig  met allerlei maatschappelijke en ook ethische vraagstukken, zoals m.b.t. de zin van het bestaan. In de praktijk betekent dat goed luisteren naar de ander, want dan valt er wat te leren. “Je moet er wel eerst wat instoppen om er iets uit te kunnen halen.”

Ze werken dus ook aan eigen vorming. Ze verdiepen en verrijken elkaar met andere en nieuwe inzichten. Zo groeien ze naar elkaar toe en hopen ze iets van die harmonie over te kunnen brengen op anderen. Odd Fellows vinden dat de wereld, hun omgeving, wel met wat meer vriendschap, vriendelijkheid en warmte tegemoet kan worden getreden. Verder denken ze samen na over wat waar en zinvol is in het leven.

Wat gebeurt er allemaal in dit pand?

Tijdens hun regelmatig logebezoek zijn ze even weg van de dagelijkse beslommeringen en spanningen. In de loge kan ieder lid zijn verhaal kwijt, d.w.z. zijn kennis en ervaring, maar ook zijn eventuele twijfels. Wat ze elkaar in vertrouwen vertellen blijft binnen hun muren!

Het is altijd gezellig opnieuw onder vrienden te zijn en na afloop gaan ze met opgeladen accu weer naar huis. Zoals eerder gezegd bezinnen ze zich op een aantal belangrijke zaken, zoals het organiseren van acties om goede doelen aan een donatie te helpen. Zo hebben zij in de afgelopen 100 jaar al vele Velsense verenigingen kunnen helpen. Zo werken ze ook aan de samenleving. Verder kunt u hen kennen van boeken-en vlooienmarkten e.a. activiteiten. Vertrouwen en gezelligheid staan bij hen hoog in het vaandel!

Kan iedereen lid worden en hoe dan?

Ja, in principe kan iedere volwassen man of vrouw lid worden, mits men maar aan de doelstellingen van de vereniging wil voldoen. (Maar dat geldt voor elke vereniging).

Wel gaat de loge vooraf even met u in gesprek om te bekijken of hun vereniging wel aan uw verwachtingen voldoet.

Informatie:

Er zijn in Velsen twee loges:  de IJmondloge voor mannen en de Duinroosloge voor vrouwen. Je kunt je als belangstellende of kandidaat aanmelden door een mail te sturen naar de secretaris van de betreffende loge.

40ijmond@oddfellows.nl (mannen);

29duinroos@oddfellows.nl (vrouwen);

Bij hen kun je ook om nadere informatie vragen.

Bezoek ook eens de website van beide loges: www.oddfellws-velsen.nl

Landelijke website: www.oddfellows.nl

Velsense Odd Fellows doneren aan Inloophuis, Voedselbank en IJRB

Op zaterdag 7 januari j. l. werden tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Velsense Odd Fellows in hun gebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, twee symbolische cheques uitgereikt door dhr. Wandrick Koehorst van de commissie Maatschappelijk Activiteiten, aan twee instellingen in de gemeente Velsen. De eerste cheque van € 2500.= werd overhandigd aan dhr. de Wit, voorzitter van het Inloophuis Kennemerland in Santpoort. Daarna volgde een cheque van € 3000.= aan de secretaris en penningmeester, de dames Rijs en Sinnige,  van de Voedselbank Velsen.

De heer Koehorst legde uit dat het bedrag voor het inloophuis in 2021 was ingezameld, hetgeen gezien de coronapandemie geen gemakkelijk opgave was geweest. Het bedrag voor de Voedselbank lag daarom iets hoger, omdat dit na deze virusuitbraak in 2022 was ingezameld.

In zijn dankwoord legde de heer de Wit de doelstellingen van het Inloophuis uit, namelijk het opvangen van o.a. ex-kankerpatiënten. Hij  gaf aan dat deze zeer welkome nieuwe donatie ten goede zou komen aan de inrichting van een nieuw inloophuis in Heemskerk.

Mevrouw Sinnige van de Voedselbank liet in haar dankwoord horen eveneens blij verrast te zijn met de verkregen donatie. Een bedrag dat besteed zou worden aan voedselpakketten voor ongeveer 75 Velsense gezinnen, die onder hun zorg vielen. Zij dankte ook voor de eerdere extra donatie-in-natura, die zij via de Velsense Odd Fellows had mogen ontvangen. Het betrof een gift van 150 doosjes met kerstkransjes die voor die gezinnen met de kerst in de voedselpakketten werden gestopt.

De heer Koehorst memoreerde nog dat het afgelopen jaar ook aan de IJmuider Redding Brigade (IJRB)

een bedrag was toegezegd om daarvan enig reddingsmateriaal te kopen voor de lifeguards oftewel strandwachten.

Mevr. Wijnie Rijs (links) en mevr. Irma Sinnige (Voedselbank);De heer Jan de Wit (Inloophuis). De man met donkere bril (Wandrick Koehorst/odd fellows.

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een goed resultaat af door zich het afgelopen jaar samen in te zetten voor de  hierboven vermelde goede doelen.

Het bedrag werd door de leden van beide loges bijeengebracht door de jaarlijkse kerstbrodenactie. Normaliter houden de leden meerdere acties om geld in te zamelen, maar vanwege corona was over de laatste jaren alleen maar de kerstbodenactie mogelijk.

De leden van beide loges kunnen met voldoening terugkijken op deze succesvolle acties. De geestdriftige commissie MA richt zich al weer op een nieuw goed doel voor het jaar 2023, waarvoor zij zich weer ten volle zal inzetten.

NB: Wie meer wil weten over de Velsense Odd Fellows gaat naar: www.oddfellows-velsen.nl

Actief najaar van Velsense Odd Fellows

De Duinroosloge (voor vrouwen) en de IJmondloge (voor mannen) zijn na een welverdiende zomervakantie weer op hun vaste basis teruggekeerd, d.w.z. zij zijn begin september weer met hun (twee)wekelijkse bijeenkomsten begonnen. De leden van deze loges pakken ook  weer hun sociale activiteiten op. Door corona is enige vertraging in de afwerking ontstaan, maar deze worden dit najaar snel afgewerkt. Een aantal Velsense verenigingen/instellingen kunnen weer een mooie donatie tegemoet zien.

De belangrijkste activiteiten voor de IJmondloge zijn momenteel de nodige voorbereidingen op de viering van hun 100-jarig bestaan. Op 5 oktober bestaat deze loge exact 100 jaar. Een groot spandoek aan de voorgevel van hun logegebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, maakt dit sinds kort voor alle passanten duidelijk.

Door beide loges wordt ook de nodige aandacht besteed aan de groei van het ledenaantal. Wie belangstelling heeft voor het doen en laten van de Odd Fellows, wordt aangeraden hun website eens door te lezen.

Wie een goed gesprek waardeert in een sfeervolle omgeving, waarbij vooral ook naar jou geluisterd wordt, is van harte welkom. Odd Fellows zijn positief ingestelde mensen, die aan zichzelf en aan de samenleving willen werken en die in alle vertrouwelijkheid samen met anderen tot bezinning en verdieping willen komen. Dat alles met zoveel mogelijk een open oog, oor en hart.

De behoefte aan sociaal en fysiek contact is en blijft voor veel mensen nog steeds belangrijk, mede omdat het hun mentale gezondheid ten goede kan komen,

Velsense Odd Fellows kunnen die behoefte aan sociaal contact helpen invullen. Er voor elkaar zijn en samen werken aan een goede levenshouding zijn mogelijk door je als belangstellende aan te melden.

Wilt u eens een van onze werkzittingen of bijeenkomsten bijwonen, meldt u zich dan even aan middels onderstaande emailadressen of telefoonnummers.

De contact-emailadressen zijn: 29duinroos@oddfellows.nl of 40ijmond@oddfellows.nl

U kunt ook bellen met dhr. H. Bouma, 06-5369.8497 of mevr. N. Dekker,  06-5369.2779.

Voor meer informatie: zie de logewebsite: www.oddfellows-velsen.nl en de landelijke website: www.oddfellows.nl.