Berichten

Velsense Odd Fellows doneren aan Inloophuis, Voedselbank en IJRB

Op zaterdag 7 januari j. l. werden tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Velsense Odd Fellows in hun gebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, twee symbolische cheques uitgereikt door dhr. Wandrick Koehorst van de commissie Maatschappelijk Activiteiten, aan twee instellingen in de gemeente Velsen. De eerste cheque van € 2500.= werd overhandigd aan dhr. de Wit, voorzitter van het Inloophuis Kennemerland in Santpoort. Daarna volgde een cheque van € 3000.= aan de secretaris en penningmeester, de dames Rijs en Sinnige,  van de Voedselbank Velsen.

De heer Koehorst legde uit dat het bedrag voor het inloophuis in 2021 was ingezameld, hetgeen gezien de coronapandemie geen gemakkelijk opgave was geweest. Het bedrag voor de Voedselbank lag daarom iets hoger, omdat dit na deze virusuitbraak in 2022 was ingezameld.

In zijn dankwoord legde de heer de Wit de doelstellingen van het Inloophuis uit, namelijk het opvangen van o.a. ex-kankerpatiënten. Hij  gaf aan dat deze zeer welkome nieuwe donatie ten goede zou komen aan de inrichting van een nieuw inloophuis in Heemskerk.

Mevrouw Sinnige van de Voedselbank liet in haar dankwoord horen eveneens blij verrast te zijn met de verkregen donatie. Een bedrag dat besteed zou worden aan voedselpakketten voor ongeveer 75 Velsense gezinnen, die onder hun zorg vielen. Zij dankte ook voor de eerdere extra donatie-in-natura, die zij via de Velsense Odd Fellows had mogen ontvangen. Het betrof een gift van 150 doosjes met kerstkransjes die voor die gezinnen met de kerst in de voedselpakketten werden gestopt.

De heer Koehorst memoreerde nog dat het afgelopen jaar ook aan de IJmuider Redding Brigade (IJRB)

een bedrag was toegezegd om daarvan enig reddingsmateriaal te kopen voor de lifeguards oftewel strandwachten.

Mevr. Wijnie Rijs (links) en mevr. Irma Sinnige (Voedselbank);De heer Jan de Wit (Inloophuis). De man met donkere bril (Wandrick Koehorst/odd fellows.

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een goed resultaat af door zich het afgelopen jaar samen in te zetten voor de  hierboven vermelde goede doelen.

Het bedrag werd door de leden van beide loges bijeengebracht door de jaarlijkse kerstbrodenactie. Normaliter houden de leden meerdere acties om geld in te zamelen, maar vanwege corona was over de laatste jaren alleen maar de kerstbodenactie mogelijk.

De leden van beide loges kunnen met voldoening terugkijken op deze succesvolle acties. De geestdriftige commissie MA richt zich al weer op een nieuw goed doel voor het jaar 2023, waarvoor zij zich weer ten volle zal inzetten.

NB: Wie meer wil weten over de Velsense Odd Fellows gaat naar: www.oddfellows-velsen.nl

Actief najaar van Velsense Odd Fellows

De Duinroosloge (voor vrouwen) en de IJmondloge (voor mannen) zijn na een welverdiende zomervakantie weer op hun vaste basis teruggekeerd, d.w.z. zij zijn begin september weer met hun (twee)wekelijkse bijeenkomsten begonnen. De leden van deze loges pakken ook  weer hun sociale activiteiten op. Door corona is enige vertraging in de afwerking ontstaan, maar deze worden dit najaar snel afgewerkt. Een aantal Velsense verenigingen/instellingen kunnen weer een mooie donatie tegemoet zien.

De belangrijkste activiteiten voor de IJmondloge zijn momenteel de nodige voorbereidingen op de viering van hun 100-jarig bestaan. Op 5 oktober bestaat deze loge exact 100 jaar. Een groot spandoek aan de voorgevel van hun logegebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, maakt dit sinds kort voor alle passanten duidelijk.

Door beide loges wordt ook de nodige aandacht besteed aan de groei van het ledenaantal. Wie belangstelling heeft voor het doen en laten van de Odd Fellows, wordt aangeraden hun website eens door te lezen.

Wie een goed gesprek waardeert in een sfeervolle omgeving, waarbij vooral ook naar jou geluisterd wordt, is van harte welkom. Odd Fellows zijn positief ingestelde mensen, die aan zichzelf en aan de samenleving willen werken en die in alle vertrouwelijkheid samen met anderen tot bezinning en verdieping willen komen. Dat alles met zoveel mogelijk een open oog, oor en hart.

De behoefte aan sociaal en fysiek contact is en blijft voor veel mensen nog steeds belangrijk, mede omdat het hun mentale gezondheid ten goede kan komen,

Velsense Odd Fellows kunnen die behoefte aan sociaal contact helpen invullen. Er voor elkaar zijn en samen werken aan een goede levenshouding zijn mogelijk door je als belangstellende aan te melden.

Wilt u eens een van onze werkzittingen of bijeenkomsten bijwonen, meldt u zich dan even aan middels onderstaande emailadressen of telefoonnummers.

De contact-emailadressen zijn: 29duinroos@oddfellows.nl of 40ijmond@oddfellows.nl

U kunt ook bellen met dhr. H. Bouma, 06-5369.8497 of mevr. N. Dekker,  06-5369.2779.

Voor meer informatie: zie de logewebsite: www.oddfellows-velsen.nl en de landelijke website: www.oddfellows.nl.

Oproep van Velsense Odd Fellows !

De Velsense Odd Fellows zijn weer helemaal terug na ruim twee jaren coronacrisis. Half februari van dit jaar zijn we weer begonnen met onze fysieke bijeenkomsten en sociale activiteiten, gericht op de samenleving. Helaas stagneerde gedurende deze nare coronaperiode onze ledenaanwas. Daarom starten we dit voorjaar met een oproep aan alle bewoners niet alleen in de IJmond, maar ook in geheel Zuid-Kennemerland, om belangstelling te tonen voor datgene waar wij voor staan. Kortom, om onze vereniging zo nodig te komen versterken.

En waar staan wij dan voor? Odd Fellows, mannen en vrouwen, houden er een positieve levenshouding op na die perspectief biedt op een betere toekomst en wereld. Wij menen en hopen ons steentje hieraan te kunnen bijdragen. Ons streven is er op gericht dat we niet alleen werken aan onszelf, maar ook aan de samenleving, te beginnen in onze eigen naaste omgeving. Kortom, wij staan voor vertrouwen, verdieping en verbinding. Dat het bij ons niet alleen bij mooie woorden blijft, mag blijken uit de daadwerkelijk hulp die wij al jarenlang bieden aan instellingen en personen in de IJmond, die daar behoefte aan hebben. Dat laatste zien wij als een sociale opdracht.

De IJmondloge (voor mannen) en de Duinroosloge (voor vrouwen) werken in deze samen om zich in te zetten voor bovenvermelde doelstellingen. Beide loges maken deel uit van de wereldwijde en onafhankelijke organisatie van Odd Fellows.

De Velsense Odd Fellows, met hun verenigingsgebouw gevestigd aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, willen onderdak bieden aan eenieder die nieuwsgierig en leergierig is, die eigen inbreng heeft en die kan luisteren naar en wil leren van een goed gesprek. Echter ook eenieder, die van een gezellige en vertrouwelijke sfeer houdt. Middels regelmatige bijeenkomsten onderhouden wij fysiek contact.

Wanneer u belangstelling heeft voor bijv. een geheel vrijblijvende kennismaking met de IJmondloge (mannen) of de Duinroosloge (vrouwen), neem dan s.v.p. contact op met het secretariaat van genoemde loges.

IJmondloge: 40ijmond@oddfellows.nl Duinroosloge:29duinroos@oddfellows.nl

Wilt u meer weten? Neem dan alvast een kijkje te nemen op onze website: www.oddfellows-velsen.nl

Bijzonderheid: De IJmondloge viert op 5 oktober a.s. (2022) haar 100-jarig bestaan. Belangstellenden kunnen t.z.t gratis aanspraak maken op de “100 Jaar Geschiedenis van de IJmondloge” (in PDF), waarbij u kennis kunt nemen van de historie van de eerste Velsense Odd Fellows vanaf 1922.