Lintje voor Odd Fellow

Op vrijdag 24 april 2015 werd Harm Bouma (61 jaar) in de Gravenzaal van het stadhuis te Haarlem namens de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Koninklijke Onderscheiding werd hem door de Burgemeester van Haarlem opgespeld. Uiteraard noemde laatstgenoemde de vele verdiensten van de heer Bouma op. Zoals ook valt te lezen in het Haarlems Dagblad, heeft hij zich langdurig ingezet voor de Stichting Individuele Gezondheidszorg (SIG). Tussen 1997 tot 2012 was hij voorzitter van de Centrale Verwantenraad en daarbinnen ook van het Project Begeleid Wonen in Haarlem. Daarnaast was hij 13 jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woningvereniging Randstad, Haarlem en omstreken en 5 jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van de (voormalige) gelijknamige Woningstichting. Bij nog veel meer zaken is Harm Bouma betrokken, maar altijd speelt zijn medemenselijkheid, ook en vooral ten aanzien van de hulpbehoevende medemens, een grote rol.HarmBouma

Sinds 2006 heeft hij zich ingezet voor de IJmondloge van de Odd Fellows, waar hij alle bestuursfuncties al heeft doorlopen. Sinds 2011 zet hij zich ook in voor de Winkelstichting Plein 1945 in IJmuiden.

De IJmondloge wenst hem veel geluk met deze Koninklijke Onderscheiding en zijn er trots op hem in ons midden te hebben.