Lezing en open bijeenkomst

Velsen-Zuid. De Odd Fellows van de IJmond- en Duinroosloge vieren in april van dit jaar dat hun wereldwijde organisatie 200 jaar geleden in Baltimore (USA) werd gesticht. Op nationaal niveau vindt deze viering op grootse wijze plaats op 6 april a.s. in Emmeloord. Deze viering zal gepaard met een grote donatie aan het project Kindercoaches van het Leger des Heils. Met dit bedrag kan de professionele opleiding van deze coaches worden bekostigd, hopelijk tot in lengte van jaren.

Alle loges (afdelingen) in Nederland en België hebben aan dit substantiële bedrag bijgedragen, ook de Velsense Odd Fellows.

In Velsen wordt dit gevierd door alle belangstellende inwoners van de regio IJmond en Zuid-Kennemerland uit te nodigen voor een tweetal interessante evenementen, te weten:

  • Op donderdag 4 april vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in het gebouw van de Odd Fellows aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid. Omstreeks 20.00 uur zal de heer Pieter Terpstra een lezing c.q. presentatie geven, getiteld: “Mens zijn in een veranderende wereld”. Spreker, die van huis uit theoloog is, zal aan de hand van het boek Homo-Deus (‘supermens’) van de schrijver Harari, ingaan op de soms ingrijpende veranderingen van onze tijd. Zijn we aangeland op een kantelpunt in de menselijke geschiedenis? Zal de mens zich voldoende kunnen aanpassen? Waar gaan we naar toe en moeten we bang zijn voor de toekomst? Het zijn vragen, waarover we na afloop met elkaar in gesprek zullen gaan.
  • Op donderdag 11 april vanaf 19.30 uur bent u (opnieuw) van harte welkom in het hierboven vermelde Odd Fellowgebouw. U kunt dan, hoogstwaarschijnlijk voor de eerste keer, een Odd Fellowgebouw van binnen bekijken. Na een introductie over ons doen en laten,  kunt u een bijeenkomst meemaken in onze bezinningsruimte, zoals dat bij de Odd Fellows wekelijks of tweewekelijks gebruikelijk is. Uiteraard is er alle ruimte voor het stellen van vragen.

Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen hierbij het verzoek om u vooraf even aan te melden bij:

De heer H. Bouma, tel. 06-5369.8497, email: info@ind-part.com;

De heer B. Wellink, tel. 0251-228268, email: bwellink@zonnet.nl;                           

De heer A. de Swart, tel. 06-2244.9345, email: 40ijmond@oddfellows.nl;

Laat ons s.v.p. even weten of u komt:

  1. Voor de lezing op 4 april / voor de bijeenkomst op 11 april / voor beide;
  2. Alleen / met partner of ander.

Opm.: – parkeren kan o.a. op de hoek met de Min. van Houtenlaan;

      – beide evenementen zijn gratis toegankelijk en inclusief koffie en consumptie.

Ons adres is: Stationsweg 95, 1981 BB Velsen-Zuid.