Kerst- en Nieuwjaarstoespraken

Kerst- en Nieuwjaarstoespraken op 20 december 2018 en 5 januari 2019 door Voorzittend Meester van de IJmondloge, Marcel van den Berg

Bijdrage Kerst 2018 (Kom uit de loopgraven)

Op kerstavond 1914 legden Britse en Duitse soldaten in de loopgraven de wapens neer. Het was koud. De modder was bevroren en het ging sneeuwen. Het bestand begon, naar het schijnt, met de Duitsers die ‘Stille nacht, heilige nacht’ zongen en kerstbomen neerzetten met een kaarsje erin. Iemand stak als eerste z’n hoofd boven de zandzakken uit en begon te zwaaien. Er werd ‘Merry Christmas!’ geroepen. Britse en Duitse soldaten kwamen aarzelend hun loopgraven uit. Ze gaven elkaar de ruimte om gewonden weg te slepen en de doden te begraven. Nog later deelden ze chocola en sigaretten. Er werd die Kerst met sneeuwballen gegooid, in plaats van met granaten.

Het is een prachtig verhaal en je kunt je er nog steeds door laten inspireren. Omdat we in zekere zin allemaal onze eigen loopgraven hebben. De loopgraven, dat is waar we ons verschuilen bij conflicten en onenigheid, en waar we misschien ongelukkig zijn, maar waar we toch niet uitkomen, omdat we bang zijn om beschadigd te worden. Liever bang dan de confrontatie aangaan.

Zo heb ik ook een loopgraaf. Het baart mij af en toe zorgen als ik de wereld heden ten dage bezie.

Het bedrijfsmodel van de echt grote bedrijven berust op zoveel mogelijk geld verdienen. De grootste banken ter wereld zijn druk bezig om financiële producten te bedenken die niemand begrijpt, behalve zijzelf en waar heel veel geld aan wordt verdiend. De Googles en Facebooks van deze wereld zijn bezig om ons zoveel mogelijk te laten klikken op advertenties.

Zou het niet zo moeten zijn dat veel van dat intellect aangewend zou moeten worden om oorlogsgeweld te laten verminderen, voedselschaarste op te lossen, gebrek aan schoon drinkwater te verhelpen etc. Het maken van winst en het hebben van een hoog salaris is belangrijker dan het oplossen van de zojuist genoemde problemen. En ja, dit kun je niemand kwalijk nemen.

Onze aarde wordt verstikt met kwalijke gassen en we misbruiken onze aarde alsof er een 2de beschikbaar is. André Kuipers hoorde ik laatst vertellen dat als je onze mooie blauwe planeet vanuit het heelal ziet, je dan pas beseft hoe kwetsbaar de aarde is. Een heel klein bolletje met een dun laagje dampkring tegen een gigantische zwarte leegte. Per dag worden er 200.000 mensen geboren en deze mensen willen uiteindelijk allemaal vooruitgang. U kunt zich voorstellen dat de consequenties ons allemaal aangaan, maar we zijn daar nog niet altijd van doordrongen.

Het is simpel om te wijzen naar de politiek, grote bedrijven of andere mensen en te stellen dat zij moeten veranderen. Wat maakt uw inbreng en uw initiatieven om goed te handelen jegens de maatschappij en de medemens nu uit op wereldschaal? Maar dat is niet waar. Net zoals de soldaat die als eerste in zijn loopgraaf een Kerstliedje begon te neuriën, zo is het ook met een idee of een daad die uiteindelijk kan leiden naar een mooiere wereld, met meer vrede, met minder kwetsende uitspraken en wat meer omkijken naar elkaar.

Ik wens u en uw naasten, ook namens het bestuur, een hele fijne Kerst toe.

 

Bijdrage Nieuwjaar 2019 (Verhaal van hoop en verbinding)

Als voorzitter van de IJmondloge heet ik u allen van harte welkom. Fantastisch dat u in grote getalen aanwezig bent.

En zo is er plots weer een jaar voorbij, het lijkt elk jaar sneller te gaan.

Allereerst wil ik stilstaan bij het overlijden van twee markante leden: Johan Schalkoort en Anton Blinkhoff. Het waren bijzondere leden en hun gezamenlijke bijdrage aan de loge betrof bijna 100 jaar. Mede door hen is de loge wat ie nu is; een zelfverzekerde, gezonde en een trotse loge.

Sommige leden kampen met serieuze gezondheidsproblemen en het wordt zeer gewaardeerd dat zij proberen zo veel mogelijk zittingen bij te wonen.

We zijn een loge waarbij we wekelijks intrigerende, inspirerende en imponerende zittingen hebben gehad.

Het afgelopen jaar werd gedomineerd door een aantal belangrijke politieke leiders. Met grote ego’s en loze woorden bepaalden zij het politieke debat. Het eigen belang was daarbij belangrijker dan het lot van de burgers.

Ik wil u meenemen naar Nieuw-Zeeland. Dit land heeft een jonge vrouwelijke premier, Jacinda Ardern, 38 jaar oud. Zij is mateloos populair in eigen land. Zij heeft een opmerkelijk verhaal, of moet ik zeggen, een heel normaal verhaal. Zij brengt het verhaal van hoop en verbinding. Ze is authentiek en ze durft. Zij heeft het er over dat de blik weer naar buiten moet zijn gericht in plaats van te focussen op protectionisme, isolationisme en racisme. Op angst in de samenleving reageert zij met een verhaal van hoop en met een plan. Zij toont authentiek leiderschap en heeft een verhaal over verbinding.

Wat wij wekelijks in de loge doen is ook de verbinding zoeken. De verbinding naar elkaar, maar ook de verbinding zoeken tussen de Orde en de maatschappij:

  • Wij trekken ons niet terug in ons logegebouw;
  • wij zoeken de media op;
  • we stappen op de mensen af en verkopen broden voor het goede doel;
  • wij gaan lezingen organiseren om de naamsbekendheid te vergroten;
  • wij sluiten nooit mensen uit.

Ik ben er van overtuigd dat wij als Orde perspectief bieden en een goed antwoord hebben op de sluimerende onrust binnen de samenleving. Dat de basis goed is blijkt wel uit het feit dat we over enkele weken twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Heel fijn dat zij ook vanmiddag hier aanwezig zijn.

Ik zal u niet langer ophouden, want er moet worden geproost. Ik wens u, als trotse voorzitter van een trotse loge, een inspirerend en een verbindend 2019 toe.