Donatie aan Speeltuin Zeewijk

Op zaterdag 5 januari (2019) werd tijdens de Nieuwjaarsviering van beide loges in hun gebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, een symbolische cheque van € 4048. = overhandigd door de heer Wandrick Koehorst, voorzitter van de gezamenlijke commissie Maatschappelijk Activiteiten, aan twee afgevaardigden van de Speeltuin Zeewijk Natuurlijk in IJmuiden.

In IJmuiden-Zeewijk, is een gewone speeltuin omgebouwd naar een natuurlijke speeltuin, met de naam ‘Speeltuin Zeewijk Natuurlijk’. Een natuurlijke en meer in deze tijd passende speeltuin voor de vele kinderen uit de omgeving.

cheque

Rechts de heer W. Koehorst

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een goed resultaat af door zich het afgelopen jaar samen in te zetten voor het hierboven vermelde goede doel.

Het bedrag werd door de leden van beide loges bijeengebracht door een drietal acties, waaronder de jaarlijkse brocante- en boekenmarkt en de jaarlijkse kerstbrodenactie. Tijdens deze laatste actie werden er boven verwachting in 2018 ruim 1300 broden besteld of gekocht (in 2017:1078). Door een toeslag op de kerstbroden kwam er dus alleen al voor deze actie een flink bedrag binnen.

De afgevaardigden van de Speeltuin Zeewijk deelden na ontvangst van de donatie mee dat zij niet alleen dankbaar, maar ook blij verrast waren met de hoogte van het bedrag. Zij deelden ook uitgebreid mee hoe de donatie besteed zou worden. De natuur-speeltuin wordt namelijk nog verder opgetuigd met nuttige speeltuigen en andere attributen, waarbij ook gedacht is aan kinderen met een beperking.

De leden van beide loges kunnen met voldoening terugkijken op deze succesvolle actie. De geestdriftige commissie MA is alweer op zoek naar een goed doel voor het jaar 2019, waarvoor zij zich weer ten volle zal inzetten.