Goede start door IJmondloge

Na een verdiende zomervakantie van twee maanden zijn de leden van  de IJmondloge op 27 augustus weer van start gegaan met de gebruikelijke gezamenlijke maaltijd in hun logegebouw aan de Stationsweg in Velsen-Zuid. De voorzitter heette iedereen hierbij van harte welkom, speciaal een viertal genodigden, die zodanige belangstelling hadden getoond voor deze Odd Fellow-loge dat hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar hun lidmaatschap tegemoet kan worden gezien. De voorzitter prees  de noeste werkers die gedurende deze zomervakantie een nieuwe keuken hadden geplaatst. Verder memoreerde hij dat de IJmondloge komend najaar een vol programma staat te wachten met veel activiteiten, zoals de toetreding van nieuwe kandidaten, de pierloop op 12 en de fietstocht op 13 september. Deze sportieve activiteiten zullen behalve publiciteit ook het nodige geld opbrengen voor het gekozen goede doel voor dit jaar, namelijk de “stichting Vienna”, die zich inzet om gehandicapte kinderen te laten genieten van paardrijden.

De IJmondloge houdt op donderdag 26 november a.s. weer een introductieavond voor belangstellenden, niet alleen uit de gemeente Velsen, maar ook uit de gehele IJmond en Zuid-Kennemerland. De lezer van dit bericht, die belangstelling heeft, kan meer informatie lezen op deze website en desgewenst contact opnemen met dhr. B. Wellink,  0251-228268; dhr. H. Bouma 06-5369.8497 of dhr.  G. Stet 06-5337.8768.