Brocante en boekenmarkt 30 mei

Op zaterdag 30 mei a.s. tussen 09.00 en 15.00 uur houden de Odd Fellows van Velsen weer een vlooienmarkt, annex boekenmarkt in hun verenigingsgebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid.

Parkeren kan op de parkeerplaats op de hoek met de Min. van Houtenlaan, bij de pont of in de omgeving.

Hun voorraad boeken wordt steeds aangevuld met kwalitatief goede boeken en daardoor vinden deze bij velen gretig aftrek. Voor een euro zijn de meeste boeken te koop. Een  bijzonder boek is wat hoger geprijsd. Veel belangstellenden keren vaak met een handvol boeken gelukkig huiswaarts. Ook de tweedehands zolderspullen kunnen nog geruime tijd mee voor de liefhebber.

De opbrengst van deze vlooien- en boekenmarkt komt, zoals altijd, ten goede aan een maatschappelijk project, waarvoor de Odd Fellows zich ten volle inzetten. Voor dit jaar is gekozen voor de Stichting Vienna. Het doel van deze stichting is om paardrijden mogelijk te maken voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Uitgangspunt hierbij is het bevorderen van het welzijn en de verantwoorde omgang met het paard. De organisatie van deze projecten is in handen van de commissie Maatschappelijke Activiteiten van de IJmondloge (voor mannen) en de Duinroosloge (voor vrouwen).

Vanuit hun sociale opdracht voelen Odd Fellows zich betrokken bij de samenleving en in het bijzonder bij de hulpbehoevende medemens.

De Odd Fellows van Velsen kiezen regelmatig projecten die lokaal of regionaal gebonden zijn en die niet of niet voldoende worden gesubsidieerd en derhalve van donaties afhankelijk zijn.

Op deze website kunt u meer informatie over de Odd Fellows vinden en kunt u ook nader contact zoeken.

Wie nog goede boeken en bruikbare zolderspulletjes wil inleveren en hulp nodig heeft bij het vervoer, kan bellen met Constance en Marcel van den Berg onder de mobiele nummers: 06-83690260 en 06-83690336.