Weer nieuwe leden op 16-2

De introductie-avond van 17 november 2011 is opnieuw succesvol gebleken, want twee nieuwe kandidaten hebben zich kort daarop aangemeld om lid te worden van de IJmondloge. Gezien de leeftijd van beide heren mag de loge zich verheugen in verjonging. De IJmondloge ziet deze aanwas dan ook vooral in kwalitatieve zin. Immers de loge biedt ruimte voor jong en oud en daarbij is het wenselijk dat de gemiddelde leeftijd niet te hoog komt te liggen. Dat de loge onderdeel uitmaakt van een groter geheel (internationaal en nationaal) mag blijken uit het feit dat op 16 februari laatsleden tijdens de ‘inwijding’ en receptie van deze nieuwe leden, negen andere loges uit Noord- en Zuid-Holland aanwezig waren om dit feestelijk gebeuren mee te vieren in het logegebouw aan de Stationsweg in Velsen-zuid. Ook kwamen er vele schriftelijke felicitaties uit het hele land binnen, bestemd voor de nieuwe leden, maar ook voor de IJmondloge zelf. Namens het overkoepelend bestuur van de Orde werden gelukwensen uitgesproken door de Districts Gedeputeerd Grootmeester. De feestelijke nazitting werd afgesloten met een dankwoord van beide nieuwe leden.

Op 15 maart a.s. is er weer een introductie-avond, waarvoor zich opnieuw een flink aantal belangstellenden heeft aangemeld.