Odd Fellows doen Pierloop

De Odd Fellows van Velsen laten er geen gras over groeien om meer naamsbekendheid te verkrijgen. Daarom laten zij een Odd Fellowteam op zaterdag 13 september 2014 voor de eerste maal meelopen in de Pierloop van Velsen, het grootse loopevenement binnen de gemeente Velsen. Het is een evenement  dat veel publiciteit genereert.Het Odd Fellowteam bestaat uit plm. 18 mannen en vrouwen, zowel leden als niet-leden,  die zullen lopen op de afstanden 8,2 en 15 km. Zij dragen gele T-shirts met de  blauwbedrukte tekst: Odd Fellows Velsen. Het zal de naamsbekendheid van de Odd Fellows binnen de gemeente Velsen en mogelijk ook daarbuiten zeker vergroten. De looproute voert langs het logegebouw van de Velsense Odd Fellows.

Goed doel: Animals4people

De Odd Fellows van Velsen bestaan uit twee loges (afdelingen): de IJmondloge voor mannen en de Duinroosloge voor vrouwen. Vanuit hun sociale opdracht zetten de leden zich al jarenlang in om de hulpbehoevende medemens ook financieel te ondersteunen. Daarom hebben de Odd Fellows aan deze  Pierloop een goed doel gekoppeld en wel: de stichting Animals4People. Z ij hebben hun teamlopers gevraagd om al hun relaties aan te spreken/schrijven met het verzoek hun loopactie te sponsoren c.q. financieel te ondersteunen. Het geld dat via donaties binnenkomt, zal uiteraard aan het gekozen goede doel  worden overgemaakt.

De stichting Animals4People is ANBI geregistreerd en stelt zich ten doel om mensen met een beperking aan een goed opgeleide hulphond of blindengeleidehond te helpen.

Later, in een volgend  bericht, zullen de resultaten van deze activiteit worden bekendgemaakt.

Mocht u nog meer willen weten, dan verwijs ik u naar deze website, onder “goede doelen” of naar de actie pagina : www.geef.nl/oddfellowsvelsen .