Introductie opnieuw succesvol

Op 17 november 2011 organiseerden beide Velsense loges van de Odd Fellows een zogenaamde open introductie-avond, waarbij belangstellenden en genodigden konden kennismaken met deze internationale organisatie en haar plaatselijke afdelingen, die loges worden genoemd. [Hieronder kunt u de aankondiging van deze avond lezen. In deze website kunt u nog meer over deze loges te weten komen.]

Deze avond leverde meerdere belangstellende mannen en vrouwen op, die zich nader wilden informeren en waarmee dus individuele afspraken werden gemaakt. Een aantal van hen staat nog op de wachtlijst, maar al zeker is dat twee mannen op donderdag 16 februari (2012) zullen toetreden tot de IJmondloge en een vrouw bij de Duinroosloge, eveneens in de maand februari. Deze feestelijke gebeurtenissen zullen plaatsvinden in het logegebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-zuid.

De leden van de IJmondloge zijn verheugd al weer een nieuwe introductiedag te kunnen aankondigen en wel op donderdag 15 maart (2012). Mocht u ook belangstelling hebben, dan kunt u zich alvast opgeven. Te zijner tijd verschijnt hierover ook een persbericht.