Goede start door IJmondloge

Na een verdiende zomervakantie van twee maanden zullen de leden van de IJmondloge op 31 augustus weer van start gegaan met de gebruikelijke gezamenlijke maaltijd in hun logegebouw aan de Stationsweg in Velsen-Zuid. Bestuur en leden van de loge prijzen zich gelukkig dat tijdens dit zomerreces weer de nodige aandacht is besteed aan een aantal noodzakelijke klussen aan en in hun verenigingsgebouw annex achtertuin. Hun dank gaat dan ook uit naar deze leden. Geen enkele vereniging kan buiten deze ‘handige jongens’.

Voor de leden van de IJmondloge staat komend najaar een vol programma te wachten met veel activiteiten, zoals de jaarlijkse RABO-fietstocht in september, waarvan de opbrengst uiteraard voor het goede doel is bestemd. Vanzelfsprekend komen de leden weer wekelijks bij elkaar om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Zo ontstaat verdieping en verrijking om het vaak jachtige leven weer even aan te kunnen.

De IJmondloge houdt op donderdag 30 november a.s. weer een introductieavond voor belangstellenden, niet alleen uit de gemeente Velsen, maar ook uit de gehele IJmond en Zuid-Kennemerland. Maar…. u hoeft niet te wachten op deze intro-avond. De lezer van dit bericht, die belangstelling heeft, kan meer informatie lezen op deze website en desgewenst contact opnemen met dhr. B. Wellink, 0251-228268; dhr. H. Bouma 06-5369.8497 of dhr. G. Stet 06-5337.8768.