Donatie aan Wopsie Topsie Kinderkamp

Op zaterdag 4 januari j.l. werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie van beide loges in hun gebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, een symbolische cheque van € 3750. = overhandigd door de heer Wandrick Koehorst, voorzitter van de gezamenlijke commissie Maatschappelijk Activiteiten, aan mevrouw Ingrid Velzel-Maas van Wopsie Topsie Kinderkamp, onderdeel van de Sportbond  IJmuiden. Zij was met 3 andere bestuursleden bij deze uitreiking aanwezig.

Het Wopsie Topsie kinderkamp heeft altijd een ideële (non-profit) grondslag gehad. Het uitgangspunt was en is het organiseren van goed betaalbare kinderkampen voor kinderen van 7 -12 jaar; ook voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben. Natuurlijk zijn kinderen uit alle gezindten welkom, niemand wordt geweigerd. Tijdens deze kampen wordt er een prijs/beker uitgereikt aan het kind dat zich het meest sociaal opstelt tijdens het kamp. Zonder giften zou dit niet haalbaar zijn.

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een goed resultaat af door zich het afgelopen jaar samen in te zetten voor het hierboven vermelde goede doel.

Het bedrag werd door de leden van beide loges bijeengebracht door een drietal acties: de jaarlijkse brocante- en boekenmarkt, een bingo-prijzenfestijn en de jaarlijkse kerstbrodenactie. Tijdens deze laatste actie werden er boven verwachting in 2019 ruim 1900 broden besteld of gekocht (in 2018: 1300). Door een toeslag op de kerstbroden kwam er dus alleen al voor deze actie een flink bedrag binnen.

Namens de afvaardiging van Wopsie Topsie deelde mevrouw Ingrid Velzel na ontvangst van de donatie mee dat zij niet alleen dankbaar, maar ook blij verrast was met de hoogte van het bedrag. Zij deelde ook mee hoe de donatie besteed zou worden. Het kinderkamp wordt namelijk verrijkt met een aantal nieuwe tenten en bijbehorende attributen.

De leden van beide loges kunnen met voldoening terugkijken op deze succesvolle actie. De geestdriftige commissie MA richt zich al weer op een nieuw goed doel voor het jaar 2020, waarvoor zij zich weer ten volle zal inzetten.

Tekst bij aangeleverde foto: Links mevr. Ingrid Velzel, in het midden dhr. Wandrick Koehorst

Introductie-avond 5-11

Velsen-zuid. Voor degenen die altijd al hebben willen weten wat de Odd Fellows zoal doen op een logeavond in hun verenigingsgebouw aan de Stationsweg in Velsen-zuid, is er nu de mogelijkheid om dit zelf mee te maken. Deze gelegenheid doet zich voor op dinsdag 5 november a.s. vanaf 19.30 uur in het gebouw van de Odd Fellows aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid.

Wilt u eens een dergelijke avond bijwonen, dan bent u en ook uw partner van harte welkom op dinsdag 5 november a.s. De ontvangst is die avond vanaf 19.30 uur. U wordt ontvangen door leden van de IJmondloge en Duinroosloge. De eerste kennismaking zal onder het genot van een kop koffie of thee best lukken. Daarna zullen wij ons nader aan u voorstellen o.a. met een stukje geschiedenis over onze organisatie. Zoals ook tijdens een logeavond voor leden gebruikelijk is, gaan wij na de koffie naar boven, waar we in deze ruimte in alle rust naar wat muziek, tekst en uitleg zullen luisteren. Na afloop van deze bijeenkomst gaan we weer naar beneden, naar de recreatieruimte. Daar kunnen we dan van een drankje en hapje genieten en zal er alle gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Met deze introductieavonden, die geheel vrijblijvend toegankelijk zijn, willen Odd Fellows mensen bereiken, die samen met hen hun levenservaring, leergierigheid, inhoud en persoonlijkheid willen delen. Mensen dus, die hun nieuws- en leergierigheid willen inzetten, zich persoonlijk willen ontplooien en willen deelnemen aan gezelligheid in een vriendenclub. Zij willen hun vereniging laten groeien door verjonging en vernieuwing, met mensen die een nieuwe uitdaging niet uit de weg gaan. Zo hopen Odd Fellows mee te werken aan een betere samenleving.

Zie ook onze advertentie-oproep elders in dit blad.

Alle belangstellende inwoners van de IJmond en Zuid-Kennemerland (Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort, Bloemendaal enz.) zijn van harte welkom. U kunt parkeren op de hoek Stationsweg-Minister van Houtenlaan in Velsen-zuid.

Wilt u zich s.v.p. tijdig even aanmelden voor deze avond, bij de volgende personen;

De heer H. Bouma, tel. 06-5369.8497, email: info@ind-part.com;

Mevr. H. Langheld, tel. 0255-521105, email: 29duinroos@oddfellows.nl;

Ons postadres is: Stationsweg 95, 1981 BB Velsen-zuid.

Brocante en boekenmarkt 18-5

Op zaterdag 18 mei a.s. tussen 10.00 en 13.00 uur houden de Odd Fellows van Velsen weer een brocante (vlooienmarkt), annex boekenmarkt in hun verenigingsgebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid.

Parkeren kan in de naaste omgeving, o.a. op de parkeerplaats op de hoek met de Min. van Houtenlaan.

Hun voorraad boeken wordt steeds aangevuld met kwalitatief goede boeken en daardoor vinden deze bij velen gretig aftrek. Voor een euro zijn de meeste boeken te koop. Een bijzonder boek is wat hoger geprijsd. Dit jaar zijn er meer boeken dan zolderspulletjes in de aanbieding.

De opbrengst van deze brocante- en boekenmarkt komt zoals altijd, ten goede aan een maatschappelijk project, waarvoor de Odd Fellows zich ten volle inzetten. Voor dit jaar is het goede doel, het “Wopsie Topsie kinderkamp”. Dit kinderkamp is gebaseerd op een non-profit grondslag en wordt al ruim 60 jaar georganiseerd door en namens de Sportbond IJmuiden, ook voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben.

De organisatie van deze projecten is in handen van de commissie Maatschappelijke Activiteiten van de IJmondloge (voor mannen) en de Duinroosloge (voor vrouwen).

De Odd Fellows van Velsen kiezen regelmatig projecten die lokaal of regionaal gebonden zijn en die niet of niet voldoende worden gesubsidieerd en daarom van donaties afhankelijk zijn.

.Vanuit hun sociale opdracht voelen Odd Fellows zich betrokken bij de samenleving en in het bijzonder bij de hulpbehoevende medemens. Op deze website kunt u meer informatie over de Odd Fellows vinden en kunt u ook nader contact zoeken