Donatie aan Wopsie Topsie Kinderkamp

Op zaterdag 4 januari j.l. werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie van beide loges in hun gebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid, een symbolische cheque van € 3750. = overhandigd door de heer Wandrick Koehorst, voorzitter van de gezamenlijke commissie Maatschappelijk Activiteiten, aan mevrouw Ingrid Velzel-Maas van Wopsie Topsie Kinderkamp, onderdeel van de Sportbond  IJmuiden. Zij was met 3 andere bestuursleden bij deze uitreiking aanwezig.

Het Wopsie Topsie kinderkamp heeft altijd een ideële (non-profit) grondslag gehad. Het uitgangspunt was en is het organiseren van goed betaalbare kinderkampen voor kinderen van 7 -12 jaar; ook voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben. Natuurlijk zijn kinderen uit alle gezindten welkom, niemand wordt geweigerd. Tijdens deze kampen wordt er een prijs/beker uitgereikt aan het kind dat zich het meest sociaal opstelt tijdens het kamp. Zonder giften zou dit niet haalbaar zijn.

Opnieuw leverden de leden van beide Velsense loges (de Duinroos- en IJmondloge) een goed resultaat af door zich het afgelopen jaar samen in te zetten voor het hierboven vermelde goede doel.

Het bedrag werd door de leden van beide loges bijeengebracht door een drietal acties: de jaarlijkse brocante- en boekenmarkt, een bingo-prijzenfestijn en de jaarlijkse kerstbrodenactie. Tijdens deze laatste actie werden er boven verwachting in 2019 ruim 1900 broden besteld of gekocht (in 2018: 1300). Door een toeslag op de kerstbroden kwam er dus alleen al voor deze actie een flink bedrag binnen.

Namens de afvaardiging van Wopsie Topsie deelde mevrouw Ingrid Velzel na ontvangst van de donatie mee dat zij niet alleen dankbaar, maar ook blij verrast was met de hoogte van het bedrag. Zij deelde ook mee hoe de donatie besteed zou worden. Het kinderkamp wordt namelijk verrijkt met een aantal nieuwe tenten en bijbehorende attributen.

De leden van beide loges kunnen met voldoening terugkijken op deze succesvolle actie. De geestdriftige commissie MA richt zich al weer op een nieuw goed doel voor het jaar 2020, waarvoor zij zich weer ten volle zal inzetten.

Tekst bij aangeleverde foto: Links mevr. Ingrid Velzel, in het midden dhr. Wandrick Koehorst