Cheque voor opleiding hulphond

Velsen-Zuid. Op zaterdag 2 november l. l. werd door de Velsense Odd Fellows in hun gebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-zuid op feestelijke wijze een symbolische cheque ter waarde van € 4500.= overhandigd aan de voorzitter van de Stichting “Animals 4 People”, de heer Jascha van Leeuwen.

MA-cheque 02-11-2013 030

Deze in Lelystad gevestigde stichting zet zich in om aandacht te vragen voor en geldelijke steun te verlenen aan de opleiding tot hulphonden. Mensen krijgen samen met een hulphond de regie van hun leven weer in handen. De stichting is daarbij in grote mate afhankelijk van giften. Namens beide loges werd de uitreiking gedaan door de heer Marcel van den Berg, bestuurslid van de commissie maatschappelijke activiteiten. Hij liet deze uitreiking gepaard gaan met een verduidelijking van de sociale opdracht die Odd Fellows op zich hebben genomen, namelijk het helpen van de hulpbehoevende medemens.

De dames en heren van de Duinroos- en IJmondloge hadden zich in de achter hen liggende periode tijd noch moeite gespaard om dit bedrag bijeen te brengen met allerlei activiteiten, zoals een vlooienmarkt annex boekenmarkt. Ook een ruimhartige gift van elders maakte onderdeel uit van het totaalbedrag.

Dat al deze acties een groot succes waren, bleek deze middag vooral uit de woorden van eerdergenoemde stichtingsvoorzitter, die zijn dankbaarheid toonde met een oorkonde voor beide loges. Hij vond het totaal ontvangen bedrag geweldig, omdat hiermee een puppy 11/2 jaar kon worden ondergebracht in een zogenaamd coachgezin. De aanschaf, opleiding en plaatsing is in handen van de Martin Gaus Geleide- en hulphondenschool, een van oudsher bekende naam in de Nederlandse hondenwereld. Serge Gaus (zoon van) was deze middag ook aanwezig met een grote hulphond en een puppy. Het enthousiasme van deze man en zijn liefdevolle werkwijze met de honden werkten aanstekelijk, niet alleen op zijn honden, maar ook op alle aanwezigen. Hij kreeg na afloop van zijn optreden een welverdiend applaus.

De heer Gaus kon al toezeggen dat binnenkort een puppy zou worden geselecteerd, zijnde een kruising tussen een Golden Retriever met een Koningspoedel, die waarschijnlijk ergens in Friesland zal worden geplaatst in een coachgezin.

Tot slot kan vermeld worden dat na afloop niet alleen de ontvangers, maar ook de gevers zeer voldaan huiswaarts keerden.

Wie meer over de Velsense Odd Fellows wil weten, kan dit vinden op deze website.

MA-cheque 02-11-2013 039